Sukladno dogovoru s tematske izvanredne sjednice Skupštine Hercegbosanske županije, održane u četvrtak 14. ožujka 2013. godine, održan je prvi u nizu planiranih sastanaka predstavnika Vlade s relevantnim gospodarskim subjektima naše županije.

Naime, na ovoj sjednici Skupština je zadužila Vladu da analizira problematiku iznesenu na samoj raspravi, te predloži aktivnosti i mjere za prevladavanje trenutnog stanja u gospodarstvu.
Temeljem toga predsjednik Vlade Hercegbosanske županije dr. Nediljko Rimac i resorna ministrica gospodarstva Anka Papak Dodig s pomoćnikom za energetiku, industriju i rudarstvo Matom Šiškom, primili su danas predstavnike uposlenih, menadžmenta i uprave JP Tušnica.

Na sastanku su doneseni zaključci da Nadzorni odbor JP Tušnica, sukladno zakonskoj regulativi, imenuje vršitelja dužnosti direktora JP Tušnica i da se provede procedura formiranja sindikata poduzeća. O rezultatima poduzetih aktivnosti Nadzorni odbor je u što kraćem roku dužan obavijestiti Vladu Hercegbosanske županije.
Dogovoreno je i da će Vlada, u okviru svojih mogućnosti, pomoći JP Tušnica u iznalaženju najboljih rješenja.

Za sutra je Vlada zakazala sastanak s predstavnicima drvoprerađivača s područja naše županije i JP ŠGD Hercegbosanske šume, a za utorak, 26. ožujka 2013. godine, s predstavnicima Elektroprivrede HZ HB.