U petak, 23. svibnja 2014. godine u velikoj sali zgrade Vlade, pod predsjedanjem ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije Ilije Šljivića i uz nazočnost svih članova Koordinacijskog tijela, održan je 4. sastanak vezan za problematiku čuvanja šuma i prometa drvnih sortimenata na području Hercegbosanske županije.

Na sastanku je analizirana realizacija zaključaka s prethodnog sastanaka, održanog 15. travnja 2014. godine i doneseno niz novih, čime bi se ove nezakonite radnje u šumama Hercegbosanske županije svele na minimum.

U analizi realiziranih zaključaka s prethodnog sastanka, utvrđeno je da je Uprava za šumarstvo dostavila informaciju o obavljenim tehničkim prijemima radova u privatnim šumama i da je do sada uspješno odrađeno 12 zapisnika u 2014. godini. Formirano je povjerenstvo na nivou Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije koje ima zadaću izvršiti reviziju izdanih rješenja o ispunjavanju minimalno-tehničkih uvjeta pilana, sukladno Federalnom zakonu o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta. Ovdje je poseban naglasak stavljen na pilane za koje je županijska Uprava za inspekcijske poslove već utvrdila da ne ispunjava gore navedene uvjete. Obveza ovoga povjerenstva je da po obavljenom poslu pa čak i parcijalno, ovoj koordinaciji dostavi prikupljene podatke.

Zaključak s prethodnog sastanka, koji se odnosi na prorez oblovine, nije realiziran zbog nepotpunih i neobjektivnih podataka dostavljenih Ministarstvu gospodarstva od strane vlasnika pilana i Federalnog zavoda za statistiku pa je dogovoreno da u narednom razdoblju Uprava za inspekcijske poslove izvrši ranije preuzetu obvezu oko kontrole proreza drvnih sortimenata.
Pored niza novih zaključaka, koji će pridonijeti boljem funkcioniranju ovog Koordinacijskog tijela radi pravovremenog poduzimanja određenih mjera na terenu, doneseni su i konkretni zaključci koji bi se trebali realizirati do održavanja novog sastanka predviđenog za mjesec dana.

Dogovoreno je da MUP Hercegbosanske županije provjeri istinitost informacija o navodnoj učestaloj krađi drvnih sortimenata iz revira šumarije Drvar o čemu navodno postoje zapisnici djelatnika PU Drvar. Prema informacijama radi se o uhodanoj krađi drvnih sortimenata (tehničke oblovine) na relaciji Oštrelj-Bosanski Petrovac i dalje.

Isto tako, ovo Koordinacijsko tijelo je zadužilo Upravu za šumarstvo i Upravu za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije da s Županijskim tužiteljstvom sravne broj pokrenutih kaznenih prijava koje se odnose na bespravne sječe i promet drvnih sortimenata u 2013. i 2014. godini i da se žurno formira zajedničko povjerenstvo od predstavnika Uprave za šumarstvo, Uprave za inspekcijske poslove, MUP-a Hercegbosanske županije, Županijskog tužiteljstva i ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. radi utvrđivanja bespravne sječe drvnih sortimenata na području Kamenice, općina Drvar.

Ministar je izrazio zahvalnost svim članovima Koordinacijskog tijela na iskazanom angažmanu te izrazio zadovoljstvo postignutim rezultatima, koji su prema informacijama s terena, izuzetno zadovoljavajući i daju nadu da će se ovaj problem nezakonite sječe i prometa drvnih sortimenata u Hercegbosanskoj županiji svesti na minimum.