kopija-od-8Rezultati trogodišnjeg projekta “Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Hercegbosanskoj županiji“ predstavljeni su jučer, 21. studenog, na završnoj konferenciji u zgradi UN-a u Sarajevu.

Projekt kojeg zajednički provode UN-ove agencije; UNDP, UNHCR, UNICEF i IOM uz partnerstvo s Vladom Hercegbosanske županije, općinama u županiji, Crvenim križom, županijskim centrom za socijalnu skrb, te lokalnim organizacijama civilnog društva ima za cilj pružanje socijalnih usluga, jačanje obrazovnog sustava i ekonomske i socijalne održivosti.

„Ujedinjeni narodi vjeruju da mir i sigurnost ovise od investiranja u ljude, u kvalitetu njihovog života, ekonomsko osnaživanje i dostojanstvo,” istakla je Sezin Sinanoglu, rezidentna koordinatorica UN-a u BiH, te navela da je projekt poseban fokus stavio na socijalno najugroženije kategorije stanovnika u Hercegbosanskoj županiji, koja je najnerazvijenija regija u BiH s visokom stopom nezaposlenosti. Projekt se zasniva na partnerstvu sa lokalnim općinskim i županijskim vlastima, s ciljem osiguranja lokalnog sudjelovanja i podrške, ali i dugoročne održivosti rezultata projekta.

„Ovaj projekta može biti dobar primjer kako se mogu prepoznati potrebe stanovništva na određenom prostoru, i pružiti pomoć onima kojima je potrebna,“ rekao je predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Draško Dalić.

Pored odrađenih aktivnosti edukacija osoblja i stanovnika, osiguranja poljoprivrednih strojeva i opreme, formiranja zadruga, nabavke informatičke opreme za škole, formiranja Zavoda za besplatnu pravnu pomoć, Zavoda za hranu i veterinarstvo, uvođenja poljoprivredno prehrambenog smjera u srednjoj školi, opremanja malih sirana, izrade Strategije razvoja Hercegbosanske županije, uspostave Razvojne agencije, Stručne službe za razvoj i EU integracije predsjednik Vlade istaknuo je ulogu koji imaju Mobilni timovi Crvenog križa s obzirom na veličinu županije i starosnu strukturu stanovnika. Kroz projektno vrijeme četiri Mobilna tima pružili su usluge zdravstvene zaštite i socijalne usluge za 5.ooo osoba.

Predsjednik Vlade Draško Dalić zahvalio je predstavnicima UN i svim agencijama što su pomogli stanovnicima Hercegbosanske županije te pozvao predstavnike viših razina vlasti u BiH da prepoznaju potrebe stanovnika i Hercegbosanske županije te naglasio da svima za primjer može poslužiti provedba ovog projekta.

Od rujna 2013. kada je započeo projekt, investirano je oko 2,5 milijuna dolara, i pružena ekonomska podrška za 400 obitelji, više od 10.000 stanovnika dobilo je pristup zdravoj i sigurnoj vodi, pokrenuto je više od 1.000 akcija besplatne pravne pomoći, a 70% djece uključeno je u programe predškolske edukacije.

Pored  rezidentne koordinatorice UN-a u BiH, Sezin Sinanoglu, veleposlanika Japana, Kazuya Ogawe, predsjednika Vlade Hercegbosanske županije u radu završne konferencije projekta sudjelovali su generalni tajnik Crvenog križa FBiH, Namik Hodžić, direktor organizacije Vaša prava BiH, Emir Prcanović, ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, Petar Galić i direktor Zemljoradničke zadruge BH Milch Kupres, Smail Žilić.

Konferenciji su uz predstavnike veleposlanstva u BiH Republike Hrvatske, Kraljevine Španjolske, Japana i Saudijske Arabije i predstavnika EU izaslanstva nazočili predstavnici ministarstava Vlade Hercegbosanske županije, predstavnici Udruge paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Livno, predstavnice Udruge građanki “Grahovo“, načelnik opčine Livno, Luka Čelan, načelnik općine Kupres, Milan Raštegorac, načelnik općine Bosansko Grahovo, Dušan Radun, predstavnici općine Drvar te gosti i predstavnici UN-a.

FOTOGALERIJA