1Konferencija pod nazivom „Unaprjeđenje lokalne samouprave i pružanja usluga u Bosni i Hercegovini: Postignuća i budući pravci razvoja lokalne samouprave u BiH“,održana je jučer u organizaciji Veleposlanstva Švicarske u BiH i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u BiH (UNDP BiH) u Sarajevu.

Na konferenciji su predstavljeni pristupi i dobre prakse razvoja lokalnih zajednica i pružanja javnih usluga te njihov doprinos boljoj kvaliteti života građana u Bosni i Hercegovini.

Također su predstavljena dva projekta koja značajno doprinose razvoju lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini – Projekt integriranog lokalnog razvoja –faza III (ILDP III) i Projekt općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), navedene projekte financira Vlada Švicarske, a provodi UNDP BiH.

„Tijekom proteklih 15 godina Švicarska je investirala velike napore u razvoj demokratskih i učinkovitih lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini. U naredne četiri godini Vlada Švicarske će osigurati više od 70 milijuna KM za nekoliko projekata na području jačanja lokalne uprave“ rekla  je Barbara Dätwyler Scheuer, direktorica za suradnju Veleposlanstva Švicarske u BiH.

„ILDP III i MEG projekti značajno doprinose jačanju lokalne samouprave i javnih usluga u BiH kao i ubrzanju procesa pristupanja BiH Europskoj uniji. Projekti potiču lokalni razvoj i kreiranje novih mogućnosti za zapošljavanje, a u konačnici i bolju kvalitetu života građana u Bosni i Hercegovini,“ kazala je Sezin Sinanoglu, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH.2

Nakon uvodnih obraćanja voditeljica Sektora za ruralni i regionalni razvoj UNDP BiH, Adela Pozder Čengić  i projektni partneri pomoćnica ministra u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave RS-a, Milanka Šopin, pomoćnik direktora Federalnog zavoda za planiranje razvoja, Nijaz Avdukić, savjetnica predsjednika Vlade Hercegbosanske županije, Ivana Mišković, načelnik općine Gradačac, Edis Dervišagić i programska službenica veleposlanstva Švicarske u BiH Alma Zukorlić osvrnuli su se na aktivnosti te predstavili rezultate ILDP projekta.

Savjetnica predsjednika Vlade, Ivana Mišković zahvalila se u ime predsjednika Vlade Veleposlanstvu Švicarske, rezidentnoj koordinatorici UNDP-a te ILDP timu istaknuvši postignuća za županiju kroz donesene dokumente i tehničku pomoć kao i pozitivna i motivirajuća iskustva s terena.

Predstavljanjem konkretnih rezultata ILDP projekta, vrijednog 11 milijuna dolara, pokazano je kako strateško planiranje doprinosi unaprjeđenju rada lokalne samouprave i boljoj kvaliteti života građana u BiH.

Pored doprinosa strateškom planiranju i upravljanju razvojem, ILDP je u 40 općina i gradova pružio konkretnu podršku realizaciji prioritetnih projekata iz strategija razvoja općina i gradova, čime je bitno poboljšano pružanje javnih usluga za skoro 400.000 građana. Pored toga, u suradnji sa entitetskim vladama osigurani su prihodi za 2.400 građana koji rade u poljoprivrednom sektoru, prilikom čega je kreirano više od 500 novih radnih mjesta. Najavljeno je također da će nova, treća faza ILDP projekta početi u ovoj 2017. godini.