Prezentacija Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Hercegbosanske županije za razdoblje 2019.-2025. održana je jučer, 24. travnja 2019. godine u hotelu Park u Livnu.

Poljoprivreda sa prehrambenim sektorom u Hercegbosanskoj županiji ima važnu ulogu u društveno – ekonomskom  razvoju. Ovim strateškim dokumentom zapravo se žele utvrditi osnovni principi i dati okvir djelovanja u praksi kako bi se ostvario razvoj poljoprivrede i ruralnih područja Hercegbosanske županije za duže vremensko razdoblje. Dokument sa svojom strukturom i predloženim mjerama treba udovoljiti potrebama razvoja ruralnih područja Hercegbosanske županije, prema principima suvremenog programiranja razvoja, ruralnih područja i ruralnih zajednica.

Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Hercegbosanske županije za razdoblje 2019.-2025.  predstavlja razvojni dokument u području ruralnog razvoja i poljoprivredno-prehrambenog sektora kojim su se na jučerašnjoj prezentaciji predložile jasne smjernice aktivnosti i prioritetni pravci djelovanja. Predmetni dokument je izrađen u okviru FAO projekta „Podrška pripremama za planiranje i provođenje pilot projekta ruralnog razvoja u zajednici na području Livna (Kanton 10)“ GCP/BiH/008/HUN.

Prezentaciji Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Hercegbosanske županije za razdoblje 2019.-2025. nazočile su i predstavnice Vlade Hercegbosanske županije, savjetnica predsjednika Vlade za gospodarstvo i financije, Ivana Mišković i načelnica Savjetodavne i uzgojno selekcijske službe, Slivija Jozić.

Uvod i cilj radionice, te način rada prezentirao je voditelj ureda UNFAO, Vlado Pijunović, a ispred organizacije FAO međunarodna konzultantica za ruralni razvoj, Anetta Szilagyi predstavila je dosadašnje i sljedeće korake na implementaciji projekta. Nacionalni konzultant za strateško planiranje ruralnog razvoja, Sabahudin Bajramović predstavio je ključne rezultate SWOT analize na temelju detaljne situacijske analize. Studiju izvodljivosti razvoja održivog ruralnog turizma Hercegbosanske županije predstavila je FAO konzultantica, Suzana Đorđević – Milošević.

Također, u sklopu projekta izrađeni su i lokalni planovi ruralnog razvoja Grada Livna i Općine Bosansko Grahovo