fotografija poljeU zgradi Vlade Hercegbosanske županije, jučer je tim Agronomskog  i prehrambenog-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, na čelu s voditeljicom projekta doc.dr.sc. Radicom Ćorić, doc.dr.sc.Matkom Bogunovićem i Draganom Jurkovićem, dipl.ing.agr.,prezentirao izrađenu studiju: „Karta uporabne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta na području Hercegbosanske županije II. FAZA OPĆINA TOMISLAVGRAD“.

Na prezentaciji su bili nazočni predstavnici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije Ivica Brešić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije sa suradnicima, Stipan Šarac, županijski ministar financija i predstavnici Općine Tomislavgrad.

Naručitelj izrade ovog jako važnog dokumenta za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem je županijsko Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.Karta uporabne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta na području općine Tomislavgrad je druga faza radova na području Hercegbosanske županije jer je tim  Agronomskog i prehrambenog-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru u studenome prošle godine izradio studiju „Karta uporabne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta na području Hercegbosanske županije I. FAZA OPĆINA LIVNO“.

Početkom rujna ove godine započeta je i izrada „Karte uporabne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta na području Hercegbosanske županije III. FAZA OPĆINA KUPRES“ a u narednom periodu pristupit će se izradi karta po općinama za ostale općine Hercegbosanske županije. Karta uporabne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta je temeljni dokument za pravilno gospodarenje zemljištem, čuvanje najboljih zemljišta i zaštitu poljoprivrednog zemljišta od nenamjenskog korištenja.