mklkkUprava civilne zaštite Hercegbosanske županije jučer je u zgradi Vlade organizirala obuku  općinskih i županijskog Stožera civilne zaštite Hercegbosanske županije kao  najvažnijeg operativno -stručnog tijela u rukovođenju svim akcijama zaštite i spašavanja na području na kojem je nastala prirodna ili druga nesreća.

Na jednodnevnoj obuci i osposobljavanju članova županijskog stožera na čijem čelu je zapovjednik stožera, predsjednik Vlade, obuci su nazočili i zapovjednici i načelnici  općinskih stožera koji su po funkciji načelnici općina i pomoćnici za civilnu zaštitu.

Pozdravnom i uvodnom riječi Zapovjednik županijskog Stožera civilne zaštite Hercegbosanske županije, predsjednik Vlade, Draško Dalić ovom prigodom istaknuo je značaj obuke i osposobljavanja Stožera, ali i svih struktura zaštite i spašavanja koja je glavni uvjet da se pravodobno, organizirano i uspješno odgovori na prirodnu ili neku drugu nepogodu na velikom i rijetko naseljenom prostoru Hercegbosanske županije. jhjjkj

Diana Čačija, načelnica za strukturu i obuku u Upravi civilne zaštite HBŽ prezentirala je ustroj Uprave civilne zaštite, osvrnula se na Procjenu ugroženosti HBŽ od prirodnih i drugih nesreća, kao temeljni dokument koji usmjerava nositelje svih planiranja u županiji i općini na moguće opasnosti i rizike određenih prirodnih i drugih nesreća na prostoru Hercegbosanske županije.

Jozo  Jakić, pomoćnik za civilnu zaštitu općine Tomislavgrad, prezentirao je ustroj  općinske službe i stožera, koja je do sada uspješno odgovorila na nekoliko prirodnih nepogoda koje su zadesile ovu općinu.

Glavni predavač obuke mr.sc. Zdenko Tadić, direktor Uprave civilne zaštite Tuzlanske županije, zapovjednik stožera i autor većeg broja stručne literature iz oblasti zaštite i spašavanja, analizirao je ulogu stožera u odgovoru na razne prirodne i druge nesreće, pojasnio načela rukovođenja i zapovijedanja u kriznim situacijama, a dotaknuo se i globalnog zagrijavanja i klimatskih  promjena, čije su posljedice i prirodne katastrofe koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu, osobito prošle godine i stalno su prisutne i donose ogromne štete.

Da bi zakonskim i podzakonskim propisima projektirani sustav zaštite i spašavanja bio u stanju pružiti efikasan i kvalitetan odgovor u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća potrebno je da svi organi izvršne i zakonodavne vlasti u najkraćem roku dovrše implementaciju  sustava zaštite i spašavanja koji je dobro uređen kroz osnovne zakone, zaključio je na kraju obuke mr.sc. Zdenko Tadić.