U organizaciji Tima za sprječavanje korupcije Hercegbosanske županije i Agencije za sprječavanje korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH danas je u PTC-u „Forum“ u Livnu održana obuka kontakt osoba u institucijama na svim razinama u Hercegbosanskoj županiji o temi sačinjavanja akcijskih planova i planova integriteta.

Obuka je organizirana na temelju Akcijskog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Hercegbosanske županije 2016.-2019. i to u dijelu Kordinacija – provedba te praćenje provedbe i evaluacija Strategije, što predstavlja stratešku obvezu iz Akcijskog plana Hercegbosanske županije.

Tijekom obuke, uz ostalo, naglašena je važnost pozicija i uloga kontakt osoba u borbi protiv korupcije. Na svim razinama od općina do institucija županije ima 97 kontakt osoba koje će surađivati s Timom za sprječavanje korupcije u Hercegbosanskoj županiji. Također su naglašena dva vida borbe protiv korupcije prevencija i represija.

Nazočne kontakt osobe, među ostalim, upoznate su s planovima borbe protiv korupcije i akcijskim planovima na razini institucija i javnih poduzeća u županiji.

Akcijske planove će voditi 24 institucije i one će obuhvatiti zbog povezanosti određene institucije i ustanove na razini Hercegbosanske županije. Predstavljene su sheme akcijskih planova skupštine i Vlade Hercegbosanske županije, ministarstava i drugih tijela Vlade Hercegbosanske županije, kao i općina Livno, Tomislavgrad, Glamoč, Drvar i Bosansko Grahovo.

Kontakt osobe su upoznate s planovima institucionalnog integriteta kao i procesom izrade planova integriteta i aktivnostima podložnim koruptivnom djelovaju. U ovoj oblasti veoma je bitna edukacija kontakt osoba i uposlenika u institucijama i javnim poduzećima.

Obuku su obavili Ilma Vranac, stručna savjetnica za izradu politika, akcijskih planova, planova integriteta i praćenje sukoba interesa te Ilfet Vejo, stručni savjetnik za nadzor i procjenu provođenja strategija u Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine, te predsjednik Tima za sprječavanje korupcije Hercegbosanske županije Adis Čoban i članovi toga tima Ivica Stanić i Ivica Šimić.