,mU suradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i Interresornom radnom grupom za izradu strateških dokumenata iz oblasti borbe protiv korupcije Hercegbosanske županije, 13. travnja 2016. godine, održana je edukacija posvećena provođenju strateških dokumenata i mehanizama prijave korupcije.

Vlada Hercegbosanske županije je na svojoj 29. sjednici, održanoj 10. ožujka 2016. godine usvojila Strategiju za borbu protiv korupcije za razdoblje 2016.-2019. godina, a izrada Akcijskog plana, kao nadogradnja Strategije za njeno provođenje je u tijeku.

Dosadašnje aktivnosti u ime Vlade Hercegbosanske županije  prezentirali su ministar unutarnjih poslova, Darinko Mihaljević, ministrica pravosuđa i uprave, Mirjana Stojsavljević-Petraković i predsjednik Interresorne radne grupe, Adis Čoban.

Opći cilј Strategije je utvrditi principe i mehanizme zajedničkoga djelovanja svih institucija u Hercegbosanskoj županiji te stvoriti, odnosno unaprijediti pretpostavke za smanjenje stvarnog i percipiranog nivoa korupcije i afirmirati pozitivne društvene vrijednosti poput integriteta, odgovornosti i transparentnosti.

Obuka službenika jedna je od aktivnosti kojima se zaposlenima u institucijama sa javnim ovlaštenjima pružaju preporuke u daljem razvijanju akcijskih planova borbe protiv korupcije, u skladu sa nadležnostima.

Nakon što Akcijski plan bude razmatran i usvojen na sjednici Vlade Hercegbosanske županije slijedi formiranje Tima za sprečavanje korupcije, čime će, osim strateškog biti zaokružen i institucijski okvir borbe protiv korupcije u našoj županiji.