Vlada Hercegbosanske županije na današnjoj sjednici razmatrala je i primila k znanju Informaciju o stanju sredstava „Tekuće rezerve“ Rebalansa proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu.

Također je razmatrano i primljeno k znanju Izvješće o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2019. godinu koje će biti upućeno u Skupštinu Hercegbosanske županije na daljnje postupanje.

Vlada je donijela Odluku o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele gospodarskih lovišta na koncesiju na razdoblje od 20 godina.. Ovom Odlukom se propisuju uvjeti, kriteriji i postupak dodjele na koncesiju gospodarskih lovišta utemeljenih Odlukom o utemeljenju lovišta na području Hercegbosanske županije. Lovišta se dodjeljuju na koncesiju putem Javnog poziva kojeg raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Hercegbosanske županije donijela je Program utroška sredstava tekućih transfera „Subvencije za veterinarstvo“ utvrđenih Rebalansom proračuna HBŽ za 2020. godinu. Razlozi za donošenje ovog Programa su prevencija, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti životinja na području Hercegbosanske županije, a prvenstveno zoonoza – zajedničkih bolesti ljudi i životinja.

Donesena je i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnih transfera “Potpore općinama-vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom HBŽ za 2020. godinu. Cilj Programa je poboljšanje stanja u oblasti upravljanja vodama, sufinanciranjem projekata od značaja za Hercegbosansku županiju, projekata od općinskog/gradskog značaja i projekata od značaja za Mjesnu zajednicu.

U dijelu sjednice Vlada je donijela Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2020./2021. godinu u iznosu od 400.000,00 KM sukladno podatcima o broju učenika koji koriste prijevoz dobivenim od strane srednjih škola HBŽ. Paralelno s ovom Odlukom Vlada je usvojila Prijedlog Ugovora o pravima i obvezama načina utroška odobrenih sredstava za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola za 2020./2021. godinu koji će ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, Petar Galić potpisati sa svim općinama na području HBŽ.

Jednoglasno je usvojena Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju člana školskog odbora SŠ „Drvar“ iz Drvara, kojom se Nataša Bojinović imenuje za novog člana  školskog odbora SŠ „Drvar i Drvara iz reda nastavnika i stručnih suradnika škole.

Razmatran je i usvojen prijedlog Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Rebalansom proračuna HBŽ za 2020. godinuVlada je donijela Zaključak o usvajanju Programa javnih investicija Hercegbosanske županije za razdoblje 2021.-2023. godine.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva Vlada je donijela Odluku o prihvaćanju Mišljenja o Zahtjevu za prihvaćanje Prijedloga predmeta za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroelektrane na području općine Tomislavgrad, tvrtke  „CONCORDIA“ d.o.o. Tomislavgrad.

Razmatran je i utvrđen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2020. godinu koji će biti upućen u skupštinsku proceduru na daljnje postupanje. Vlada je također razmatrala i utvrdila prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2020. godinu koji će uputiti u Skupštinu na daljnje postupanje.

Donesene su i Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i raspodjele sredstava tekućih transfera iz oblasti kulture u iznosu od 100.000,00 KM i oblasti sporta u ukupnom iznosu od 250.000,00 KM, utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2020. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa.

Vlada je primila k znanju Informaciju o provedenom postupku nabave udžbenika za učenike I. razreda osnovnih škola Hercegbosanske županije u školskoj 2020./2021. godini.

Donesena je Odluka o prihvaćanju Izviješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije o provedenom pregovaračkom postupku za dodjelu koncesije za izvedbu projekta adrenalinski park MI-VAL, posebni oblici turizma, eko-agro proizvodnja na lokaciji Miši-Trumača, i Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora, određenju i ovlaštenju mjerodavnog ministarstva za potpisivanje ugovora o koncesiji s poduzećem „MI-VAL“ d.o.o. Livno.