Na današnjoj 8. izvanrednoj sjednici Vlada HBŽ donijela je Odluku o davanju suglasnosti na Prijedlog Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja. Ovom Odlukom daje se suglasnost Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ za potpisivanje Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja sa Samostalnim sindikatom osnovnog odgoja i obrazovanja HBŽ. Sporazumom će se odredbe Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja primjenjivati do dana potpisivanja novog Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja, a ne dulje od 1. srpnja 2020. godine.

Usporedo s ovom Odlukom Vlada je usvojila i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja. Ovim Sporazumom Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije i Neovisni sindikat djelatnika srednjih škola Hercegbosanske županije produžuju važenje Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja na period do 1. srpnja 2020. godine.

U dijelu sjednice Vlada je donijela i Odluku o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije (lista pozitivnih lijekova HBŽ).

Vlada je donijela i Odluku o ovlaštenju za potpisivanje Sporazuma o produljenju roka važenja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i uposlenih u oblasti zdravstva na području Hercegbosanske županije. Prema ovoj Odluci opunomoćuje se ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ, Vasilija Broćeta za potpisivanje sporazuma o produljenju roka važenja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije.