Vlada Hercegbosanske županije nakon prihvaćanja Zapisnika sa 74. sjednice Vlade Hercegbosanske danas je donijela  Odluku o izmjeni Odluke o visini osnovice za obračun plaća za fiskalnu 2020. godinu. U Odluci o visini osnovice za obračun plaća za fiskalnu 2020. godinu ( Odluka Vlade od 19. studenoga 2019. godine) čl. I. mijenja se i glasi: ovom Odlukom se utvrđuje osnovica za obračun plaća za sve korisnike Proračuna HBŽ za 2020. godinu u bruto iznosu od 595,80 KM (neto 411,10 KM). Kako se u Odluci navodi, uz ostalo, ona vrijedi do 31. prosinca tekuće godine.

Paralelno s tim donijeta je Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene Naputka za izradu zahtjeva za odobravanje proračunskih sredstava u 2020. godini.

Na prijedlog MUP-a Hercegbosanske županije Vlada je donijela i Rješenje kojim se umjesto Milana Juranića, čiji je radni odnos prestao u MUP-u HBŽ 31. kolovoza 2019. godine na dužnosti predsjednika Policijskog odbora MUP-a HBŽ zbog navršenih 40 godina staža osiguranja, za novog predsjednika Policijskog odbora u MUP-u Hercegbosanske županije imenuje Jozo Gudelj, u činu samostalnog inspektora.