Na početku današnje sjednice Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je i donijela Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna HBŽ za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2019. godine. Ukupno ostvareni prihodi i primitci Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2019. godine iznose 57.976.319,00 KM, a izvršeni su sa 70,84 % u odnosu na plan Proračuna. Ostvareni prihodi i primitci u navedenom razdoblju veći su za 5,97 %, ili u apsolutnom iznosu 3.264.543,00 KM u odnosu na prihode i primitke u istom razdoblju prethodne godine. Ukupno ostvareni rashodi i izdatci Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2019. iznose 47.980.225,00 KM, a izvršeni su sa 58,62% u odnosu na plan Proračuna za 2019. godinu. Ostvareni rashodi i izdatci su manji za 2,22% u odnosu na rashode i izdatke u istom razdoblju prethodne godine.

Razmatrani su prijedlozi i utvrđeni prijedlozi Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o privremenom financiranju Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za razdoblje siječanj-ožujak 2020. godine u iznosu od 790.000,00 KM i o davanju suglasnosti na Program rada Zavoda za upošljavanje HBŽ za sljedeću godinu. Odluke se upućuju u Skupštinsku proceduru.

Također nakon razmatranja Prijedloga donesena je Odluka o davanju suglasnosti ministru MUP-a HBŽ za potpisivanje Sporazuma sa Sindikatom djelatnika MUP-a Hercegbosanske županije. Ovim Sporazumom Mirovno vijeće Vlade uz suglasnost Vlade Hercegbosanske županije i Sindikat djelatnika MUP-a HBŽ-a utvrđuju: povećanje bruto osnovice za izračun plaća za 8% za fiskalnu 2020. godinu sa donošenjem Proračuna za 2020. godinu, a najkasnije od 1. travnja 2020. godine i produženje postojećeg i donošenje novog Kolektivnog ugovora do 31. ožujka 2020. godine.

Tijekom sjednice Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Hercegbosanske županije Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u iznosu od 120.000,00 KM, a u svrhu izmirenja obveza za porodiljnu naknadu ženi majci koja je u radnom odnosu i naknadu za neuposlene majke za mjesec prosinac 2019. godine.

U dijelu sjednice Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju vrijednosti sata honorara i vanjske suradnje u osnovnim i srednjim školama u Hercegbosanskoj županiji.

Na kraju sjednice donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije kao financijska potpora za podmirenje troškova nastalih tijekom seminara za ravnatelje osnovnih i srednjih škola u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske.

Donesene su i odluke o odobravanju financijskih sredstava za Gimnaziju Livno kao financijska potpora za sufinanciranje školskog lista, te odobravanju financijskih sredstava Srednjoj strukovnoj školi “Silvija Strahimira Kranjčevića” Livno za izdavanje školskog lista i o odobravanju financijskih sredstava Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ kao financijska potpora za sufinanciranje troškova slikanja maturanata.

Vlada je donijela riješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Zavoda upošljavanja HBŽ-a i riješenje o privremenom imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda upošljavanja HBŽ. Paralelno s tim donesena je Odluka o raspisivanju javnog natječaja za članove Upravnog vijeća Zavoda upošljavanja Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela i Odluku o financijskoj potpori za liječanje teško oboljelog djelatnika MUP-a HBŽ-a Adisa Čobana u koju svrhu će biti izdvojeno 5.000,00 KM.