Koncem prošle 2016. godine na području Hercegbosanske županije bilo je uposleno 9627 osoba što je u odnosu na 2015. godinu povećanje za 274 osobe s radnopravnim statusom. Krajem prošle godine u Hercegbosanskoj županiji je evidentirano 8738 neuposlenih što je za 534 osobe manje u odnosu na stanje potkraj 2015. godine. Gledano po općinama najviše neuposlenih osoba i dalje je u općini Livno 3938, zatim slijede: Tomislavgrad 2442, Drvar 1158, Glamoč 537, Kupres 360 i Bosansko Grahovo 303 osobe.

Od ukupnog broja neuposlenih žena ima 45% a muškaraca 55%. To je, uz ostalo navedeno u Izvješću o radu i pregledu materijalno-financijskog poslovanja Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2016. godinu koje je razmatrala Vlada Hercegbosanske županije na danas održanoj sjednici. U 2016. godini ukupno su brisane s evidencije 2832 osobe dijelom zahvaljujući primjeni Pravilnika o evidenciji u oblasti zapošljavanja kao i provedbi Programa registriranja neuposlenih osoba u Federaciji BiH iz čega je vidljivo da je ostvarena intenzivnija suradnja s Poreznom upravom F BiH, Federalnim zavodom za mirovinsko-invalidsko osiguranje, obrazovnim i drugim institucijama. Na smanjenje broja neuposlenih u prošloj godini na području Hercegbosanske županije utjecalo je više razloga, a jedan od njih je odlazak mladih ljudi na rad u druge zemlje čak i onih koji su imali zaposlenje.

Prihodi i primitci Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije u 2016. godini iznosili su 2.752.836.37 KM dok su rashodi i izdatci prošle godine u toj instituciji iznosili 2.452.288,85 KM. Nakon razmatranja Vlada je donijela Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu i pregledu materijalno-financijskog poslovanja Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2017. godinu. Tijekom sjednice Vlada je poslije razmatranja donijela i Odluku o izvršavanju Financijskog plana Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2017. godinu koji će biti upućen u skupštinsku proceduru. Prema financijskom planu ukupni planirani prihodi Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2017. godinu iznose 3.481.500,00 KM. Planirani rashodi istovjetni su planiranim prihodima.

U dijelu sjednice razmatran je plan prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2017. godinu. Ukupni planirani prihodi i primitci Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije u 2017. godini iznose 28.410.146,00 KM. U istom iznosu planirani su i ukupni rashodi i izdatci u tekućoj godini.

Među ostalim, rashodi za financiranje neposredne zdravstvene zaštite planirani su u ukupnom iznosu od 19.076.559,00 KM i rashodi za financiranje Tercijarne zdravstvene zaštite planirani su u ukupnom iznosu os 3.950.000,00 KM.

Vlada je utvrdila prijedlog Odluke o izvršavanju Financijskog plana prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2017. godinu koji će također biti upućen u proceduru skupštine Hercegbosanske županije.

Vlada je danas donijela i Odluku o davanju suglasnosti na razrješenje Dušice Runić mag.oec. iz Drvara na mjesto ravnateljice Srednje škole Drvar koja je podnijela ostavku na tu dužnost iz osobnih razloga, odnosno zbog prelaska na novo radno mjesto u drugu instituciju.