Vlada Hercegbosanske županije danas je na sjednici donijela Program rada Vlade Hercegbosanske županije za 2017. godinu. Među ostalim planira se inicijativa za donošenje 38 zakona. Rad Vlade u tekućoj godini sukladno ustavnim i zakonskim nadležnostima bit će usmjeren, pored ostalog, na postizanje:

– Financijske stabilnosti županije
– Poticanje razvoja poduzetništva u oblasti malih i srednjih poduzeća
– Investiranje u energetski sektor
– Razvijanje vodoprivredne infrastrukture
– Povećanje razine primarne poljoprivredne proizvodnje
– Zaštite državne i privatne šume i šumskog zemljišta
– Nastavak reformskih promjena u obrazovanju
– Nastavak stvaranja uvjeta za snažniji i stabilniji gospodarski razvoj Hercegbosanske županije koji bi ublažili posljedice gospodarske krize i osiguranje uvjeta za funkcionalniji sustav zdravstvene zaštite građana

Program rada Vlade za 2017. godinu bit će upućen u skupštinsku proceduru.

Vlada je razmatrala i usvojila Izvješće o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine koji će također biti upućen u proceduru skupštine Hercegbosanske županije.

Ukupno ostvareni konsolidirani prihodi i primitci financiranja na dan 31.12.2016. godine iznose 67.874.846,00 KM što u odnosu na plan Proračuna za 2016. godinu daje indeks 89,50%, a u odnosu na izvršenje prihoda i primitaka u 2015. godini 106,10% i veći su za 6,10%.

Rashodi i izdatci u 2016. godini iznosili su 64.557.038,00 KM što je u odnosu na plan Proračuna izvršenje 85,13%, a u odnosu na izvršenje u prethodnoj godini 96,41%.

Na sjednici dano je pozitivno mišljenje na nacrt Zakona o štrajku Federacije Bosne i Hercegovine.

Razmatrano je Izvješće Povjerenstva za polaganje stručnih ispita zdravstvenih djelatnika srednje stručne spreme i doneseno je Rješenje o isplati naknade za rad u tom povjerenstvu.

Tijekom sjednice razmatrana je Informacija sa sjednice pregovaračkih timova Vlade Hercegbosanske županije i sindikata djelatnika MUP-a Hercegbosanske županije.

Donesena je Odluka kojom se ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Dragoslav Topić opunomoćuje za pregovaranje o Kolektivnom Ugovoru o pravima i obvezama poslodavaca i uposlenika – doktora medicine i doktora stomatologije u području zdravstva na teritoriju Federacije BiH za potpisivanje zapisnika bez mogućnosti da u ime Hercegbosanske županije izvrši bilo kakvo konačno dogovaranje ili potpisivanje bilo kakvog dokumenta koji je u svezi s predmetnim usuglašavanjem dok se prethodno o istom pozitivno ne izjasni Vlada Hercegbosanske županije.

Vlada Hercegbosanske županije na današnjoj sjednici donijela je Odluku o odobravanju financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 2.300,00 KM iz Tekuće pričuve Odluke o privremenom financiranju Hercegbosanske županije Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u svrhu dodjele sredstava za troškove registriranja dva nova ambulantna vozila donirana od Vlade Republike Južne Koreje namijenjena domovima zdravlja u Livnu i Drvaru.