Vlada Hercegbosanske županije danas je na sjednici utvrdila prijedlog Zakona o razvojnoj agenciji Hercegbosanske županije koji će biti upućen u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije. Ovim Zakonom utemeljuje se Javna ustanova „Razvojna agencija Hercegbosanske županije“ kao pravna osoba s javnim ovlastima koja samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i mjerodavnosti određenih ovim Zakonom kao i drugim propisima koji uređuju prava, obveze i iznose sredstava Agencije koja se osniva za obavljanje neprofitabilnih djelatnosti planiranja i upravljanja razvojnim resursima, a sve u cilju stalnog povećanja zaposlenosti u Hercegbosanskoj županiji i unaprjeđenja infrastrukture te kvalitete življenja uopće.

Donesena je Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole „Tin Ujević“ iz Glamoča kojom se u Školski odbor te škole iz reda osnivača imenuju Neven Paštar i Janja Martina Katović, a iz reda nastavnika i stručnih suradnika imenovani su Ivan Soldo i Ivica Jozić, te iz reda roditelja učenika te škole u taj Školski odbor imenovan je Tonćo Marjanović.

Vlada nije dala suglasnost na Rješenje o razrješenju Ivanke Radoš administrativne tajnice Savjeta Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije.

Doneseno je i Rješenje o imenovanju djelatnika MUP-a Hercegbosanske županije Ivice Stanića iz Tomislavgrada za člana Tima za sprečavanje korupcije Hercegbosanske županije.

Razmatrana je Informacija o pregovorima za potpisivanje Kolektivnog ugovora između pregovaračkih timova MUP-a Hercegbosanske županije i sindikata MUP-a Hercegbosanske županije.

Na današnjoj sjednici Vlada je upoznata i sa zapisnikom sa sastanka Apostolskog nuncija u Bosni i Hercegovini Luigija Pezzuta i banjalučkog biskupa mon. Franje Komarice održanog u Drvaru 18. veljače 2017. godine s predstavnicima općinskih i županijskih vlasti oko ponovne izgradnje porušene katoličke Župne crkve u Drvaru.

Na kraju sjednice Vlada je obavještena i o pripremama na poduzimanju potrebnih aktivnosti za imenovanje Povjerenstva za izradu Nacrta amandmana za usklađivanje Ustava Hercegbosanske županije sa Ustavom Federacije BiH.