IMG_1029Na današnjoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije utvrdila je prijedlog Odluke o privremenom financiranju Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine u iznosu od 16.000,000,00 KM. Rashodi i primitci istovjetni su rashodima i izdatcima.

Sukladno članku 35. Zakona o proračunima u Federaciji BiH rashodi i izdatci u iznosu od 1.000,000,00 KM koristit će se za otplatu dospjele glavnice i kamata po kreditima Hercegbosanske županije u prvom tromjesečju 2017. godine. Današnja utvrđena Odluka o privremenom financiranju Hercegbosanske županije do 31. ožujka tekuće godine bit će upućena u žurnu proceduru Skupštine Hercegbosanske županije.

Zbog isteka mandata 29. prosinca 2016. godine donijeta su rješenja o razrješenju predsjednika i članova upravnih vijeća Domova zdravlja: Livno, Tomislavgrad, Kupres, Drvar, Županijske bolnice „Dr. fra Mihovil Sučić“ Livno i Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije. Istodobno donesena su rješenja o imenovanju predsjednika i članova privremenih upravnih vijeća tih zdravstvenih ustanova uključujući i Dom zdravlja Glamoč na razdoblje od tri mjeseca pa do okončanja natječajne procedure za izbor članova upravnih vijeća Zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Hercegbosanska županija počevši od 29. prosinca 2016. godine.

Zbog isteka mandanta 28. prosinca 2016. godine Vlada je donijela Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije. Nakon toga doneseno je Rješenje o imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog vijeća Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije koji se također imenuju na razdoblje od tri mjeseca pa do okončanja natječajne procedure za izbor predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za upošljavanje počevši od 29. prosinca 2016. godine.

Na sjednici dana je suglasnost za imenovanje Stručnog tima za izradu Programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji na području Hercegbosanske županije.

Tijekom sjednice donijeta je i Odluka o pokretanju postupka raspisivanja Javnog natječaja za radno mjesto direktora Županijskog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Hercegbosanske županije. Usporedo s tim donesena je Oduka o dodjeli Županijskom zavodu za pružanje besplatne pravne pomoći uredskih prostorija u zgradi Livnoputova u Livnu sukladno Ugovoru zaključenim 17. srpnja 2015. godine.