Vlada Hercegbosanske županije na danas održanoj 63. sjednici donijela je Odluku o odobravanju financijskih sredstava prema Sporazumu o reguliranju međusobnih prava i obveza u svezi izvođenja obuke i polaganja ispita u oblasti vatrogastva. Za izvođenje obuke i polaganje stručnog ispita u oblasti vatrogastva odobravaju se financijska sredstva za školovanje 12 vatrogasaca u ukupnom iznosu od 5.850,00 KM. Financijska sredstva izvođenja obuke bit će doznačena od Županijske uprave za civilnu zaštitu koja su  planirana u Proračunu Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije za 2019. godinu. S obzirom na veliku površinu Hercegbosanske županije i veliki broj požara u posljednjih nekoliko godina iskazala se potreba za licenciranjem vatrogasaca kojih je jako malo, tako da će kroz nekoliko sljedećih godina Uprava civilne zaštite Hercegbosanske županije pokrenuti proces obuke vatrogasaca u svim općinama Hercegbosanske županije, a sve u okviru svojih nadležnosti.

Također, donijeta je Odluka o odobravanju financijskih sredstava prema Sporazumu o reguliranju međusobnih prava i obveza u svezi polaganja ispita za profesionalnog vatrogasca. Prema toj Odluci financijska sredstva za školovanje 12 vatrogasaca u ukupnom iznosu 4.800,00 KM namijenjena su za izvođenje obuke i polaganje stručnog ispita za profesionalnog vatrogasca. Financijska sredstva izvođenja obuke bit će doznačena od Županijske Uprave za civilnu zaštitu i planirana su u Proračunu Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije za 2019. godinu.

Donesena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava  općinama Hercegbosanske županije iz Tekuće potpore Proračuna Uprave  civilne zaštite Hercegbosanske županije za 2019. godinu za pomoć vatrogasnim postrojbama Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 36.000,00 KM. U razlozima donošenja ove Odluke se navodi, uz ostalo, da je zaštita od požara i vatrogastvo čine sastavni dio jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nepogoda, a planirana sredstava za pružanje materijalne pomoći za organiziranje vatrogastva, materijalno opremanje, obuku i osposobljavanje vatrogasnih postrojbi u općinama namijenjena su prvenstveno radi sprječavanja, izbijanja i širenja prostornih požara te zaštite ljudi, biljnog i životinjskog svijeta, materijalnih, kulturnih i drugih dobara i okoliša što je za Hercegbosansku županiju od posebnog značaja.

U dijelu sjednice donijeta je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 10.000,00 KM iz Tekuće pričuve Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u svrhu  financijske pomoći Zavodu za javno zdravstvo Hercegbosanske županije za uplatu zaostalih poreza i doprinosa MIO-a, duga dobavljačima i financiranje koeficijenata sukladno Kolektivnom ugovoru zaposlenika u oblasti zdravstva.

Tijekom sjednice donijeta je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava  u iznosu od 29.500,00 KM, Županijskom nogometnom savezu Hercegbosanske županije iz Livna  kao financijska potpora za plaćanje kotizacije za sve selekcije nogometnih klubova u 2019. godini. Sredstva iz ove Odluke isplatit će se iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa.

Temeljem Odluke na sjednici su odobrena i financijska sredstva Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u iznosu od 15.000,00 KM za isplatu jednokratne novčane potpore udruzi za očuvanje i promicanje tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini „Stećak“ za organizaciju šeste revije tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske.

Nakon razmatranja donesena je Odluka o zaključivanju Sporazuma o provedbi zajedničkih javnih nabava. Sudionici Sporazuma u provedbi zajedničkih javnih nabava ovim Sporazumom određuju i ovlašćuju Stručne službe Vlade Hercegbosanske županije za zastupanje svih sudionika Sporazuma u postupcima zajedničkih javnih nabava.

Vlada je razmatrala i donijela Odluku o davanju suglasnosti za raspisivanje Javnog poziva za prijavu projekata udruga građana za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu. Raspoloživa sredstva za realizaciju ovog Javnog poziva iznose 40.000,00 KM i raspisat će ga Ministarstvo gospodarstvo Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela i Odluku o raspodjeli sredstava iz Programa utroška sredstava „Transfer udrugama Crveni križ i invalidne udruge“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u iznosu od 20.000,00 KM.

Razmatrano je i primljeno k znanju Izvješće o radu Uprave za pitanje branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a za 2018. godinu.

Na sjednici Vlada je razmotrila Informaciju o pregovorima između pregovaračkih timova Vlade Hercegbosanske županije i Sindikata djelatnika MUP-a Hercegbosanske županije.