IMG_0969Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o davanju suglasnosti na Program rada Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2017.  godinu.

Donesen je i Zaključak s pozitivnim mišljenjem na prednacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova Federacije BiH koji će biti upućen u daljnju proceduru Skupštine Hercegbosanske županije.

Vlada je razmatrala Informaciju o pripremi odgovora na pitanja iz upitnika Europske komisije i donijela je Zaključak u kojem se daje suglasnost na pripremljene odgovore iz ministarstava i tijela Uprave Vlade Hercegbosanske županije na pitanja Europske komisije i njihov unos u informacijski sustav do 31. siječnja 2017. godine iz sljedećih poglavlja:

 

 • Slobodno kretanje roba
 • Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga
 • Slobodno kretanje kapitala
 • Javne nabave
 • Intelektualno vlasništvo
 • Politika konkurencije
 • Transportna politika
 • Transeuropske mreže
 • Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata
 • Okoliš
 • Vanjski odnosi
 • Vanjska, sigurnosna i obrambena politika
 • Financijska kontrola

Razmatrano je i ostvarivanje Proračuna u 2016. godini i stanje s usvojenim Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu na koji je dio kluba Srba u Skupštini Hercegbosanske županije povukao vitalni nacionalni interes.

IMG_0967