Nakon rasprave Vlada Hercegbosanske županije na danas održanoj sjednici usvojila je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu u iznosu od 710.000,00 KM koju je predložio resorni ministar Ivica Brešić. Ovim programom utvrđuju se vrste, visina, kriteriji i način ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Proračuna Hercegbosanske županije za tekuću godinu. Svrha programa je da se nastave započeti i ostvare novi procesi u poljoprivrednom sektoru s ciljem da se ostvari:

   – povećanje opsega poljoprivredne proizvodnje
   –  zadovoljavanje potreba domaćeg tržišta vlastitim proizvodima
   – opskrba prehrambene industrije sirovinama i
   – stabilizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda

Potpore iz ovog programa ostvaruju fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete propisane ovim programom sa prebivalištem, odnosno sjedištem na području Hercegbosanske županije i koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području Hercegbosanske županije.

U Proračunu Hercegbosanske županije za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 KM za poticaje u poljoprivredi, a ovom Odlukom utvrđen je utrošak spomenutog iznosa, dok će se Utrošak preostalog iznosa regulirat posebnom Odlukom Vlade.

Tijekom sjednice donijeta je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera „Subvencije za veterinarstvo“ također utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za ovu godinu u iznosu od 100.000,00 KM. Odluka je donesena radi prevencije, suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti životinja na području Hercegbosanske županije, a poglavito zoonoza – zajedničkih bolesti ljudi i životinja.

Donesena je i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Potpore zdravstvenim institucijama“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 500.000,00 KM.

Raspodjela sredstava vršit će se u svrhu potpora zdravstvenim institucijama za izmirenje dospjelih doprinosa iz zdravstvenog osiguranja zaključno sa 2016. godinom. Od tog iznosa 490.000,00 KM odnosi se na domove zdravlja u Livnu, Tomislavgradu, Glamoču i Drvaru, Županijsku bolnicu u Livnu i Zavod za javno zdravstvo Hercegbosanske županije. Zavodu za javno zdravstvo Hercegbosanske županije predviđena je i interventna pomoć u iznosu od 10.000,00 KM.

Na temelju donesene Odluke dana je suglasnost ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije da potpiše Sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja sa Samostalnim sindikatom Osnovnog obrazovanja i odgoja Hercegbosanske županije koji će važiti od 1. lipnja do 30. rujna tekuće godine.

U jednom djelu sjednice Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa „Beneficije za socijalnu zaštitu“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa u iznosu od 27.000,00 KM. Raspodjela sredstava iz ove Odluke bit će realizirana sukladno dostavljenim podatcima od strane općinskih službi mjerodavnih za poslove socijalne skrbi i Naputku o načinu i postupku ostvarivanja prava na obvezno zdravstveno osiguranje učenika za vrijeme redovitog školovanja u osnovnim i srednjim školama i studenata na višim i visokim školama, te fakultetima, a koji nisu osigurani po drugom osnovu.

Vlada je donijela i Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava „Potpore stipendiranja studenata“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa u iznosu od 50.000,00 KM. Ova sredstva prema Odluci bit će realizirana sukladno potpisanim ugovorima sa stipendistima s područja Hercegbosanske županije i sukladno Pravilniku o dodjeljivanju stipendija redovitim studentima diplomskih i dodiplomskih studija.

Na sjednici donijet je Zaključak kojim se daje negativno Mišljenje na Memorandum o razumijevanju između Vijeća ministara BiH i Hašemitske Kraljevine Jordan o suradnji u oblasti poljoprivrede.

Usvojeno je Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije za prošlu godinu.

Vlada Hercegbosanske županije na današnjoj sjednici donijela je rješenja o privremenom imenovanju upravnih vijeća zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Hercegbosanska županija i predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije. Imenovanje predsjednika i članova privremenih upravnih vijeća domova zdravlja: Livna, Tomislavgrada, Kupresa, Drvara i Glamoča, Županijske bolnice „dr.fra Mihovil Sučić“ Livno te predsjednika i članova privremenih upravnih vijeća Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije i Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije trajat će do okončanja natječajne procedure, a najduže na razdoblje od tri mjeseca.