zgrada-vladeVlada Hercegbosanske županije na jučer održanoj sjednici nakon razmatranja podržala je izvršenje Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016. godine. Ukupno ostvareni prihodi i primici Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016. godine iznose 50.201.960,00 KM, a izvršeni su sa 66,20 % u odnosu na plan Proračuna. Ostvareni prihodi i primici u navedenom razdoblju veći su za 11,24 % u odnosu na prihode i primitke u istom razdoblju prošle godine. Ukupno izvršeni rashodi i izdaci Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016. godine iznose 44.843.092,00 KM, a izvršeni su sa 59,13 % u odnosu na plan Proračuna za 2016. godinu. Ostvareni rashodi i izdaci veći su za 1,52 % u odnosu na rashode i izdatke u istom razdoblju prethodne godine.

Vlada je podržala Rebalans plana prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje za 2016 godinu. Prema Rebalansu ukupni prihodi i primici Zavoda za zdravstveno osiguranje iznose 27.714.256,00 KM. Ukupni rashodi i izdaci ove zdravstvene ustanove u Rebalansu istovjetni su ukupnim prihodima i primicima. Rebalans Plana prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje za tekuću godinu kao i podržana Odluka o izvršenju rebalansa Plana prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2016. godinu bit će upućeni u skupštinsku proceduru.

Na sjednici podržan je i prijedlog Dokumenta okvirnog Proračuna Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za razdoblje 2017.-2019. godina koji će također biti upućen na daljnje postupanje Skupštine Hercegbosanske županije.

U prvom dijelu sjednice razmatran je prijedlog financijskog plana Županijskog zavoda za upošljavanje za 2017. godinu. Zaključeno je da se financijski plan ovog Zavoda za sljedeću godinu dopuni sukladno raspravi na jučerašnjoj sjednici i ponovno će se naći na sjednici Vlade.

Donesen je Zaključak s pozitivnim mišljenjem o prednacrtu Zakona Federalnog ministarstva zdravstva o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje.

Tijekom sjednice donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Potpore zdravstvenim institucijama“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2016. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 700.000,00 K. Prema istoj Odluci ta sredstava će biti transferirana Županijskog bolnici dr. fra Mihovil Sučić Livno, domovima zdravlja i Zavodu za javno zdravstvo Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela i Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 370.000,00 KM Domu zdravlja Drvar radi izvršenja sudske presude na ime duga za električnu energiju Javnom poduzeću Elektroprivreda HZ HB Mostar.

Donesena je i Odluka o imenovanju članova Policijskog odbora MUP-a Hercegbosanske županije, a razmatrana je i Informacija u svezi s upitnikom Europske komisije.

U jednom dijelu sjednice razmatrana je Informacija o radu/stanju JP RU „Tušnica“ d.o.o. Livno. S tim u svezi donesen je Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo gospodarstva da pripremi za sljedeću sjednicu Vlade Hercegbosanske županije Odluku o pokretanju stečaja u JP RU „Tušnica“ d.o.o. Livno.

Donijeta je Odluka o odobravanju financijskih sredstava u svrhu pomoći Crvenom križu Hercegbosanske županije u iznosu od 5.000,00 KM.

Donijeto je i Rješenje o isplati naknade članovima Povjerenstva za tehnički prijem radova izvedenih na projektu izgradnje – rekonstrukcije županijske ceste R 419 a, dionica Lipa-Blidinje.