img_0467Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o utvrđivanju Amandmana I na prijedlog Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije za razdoblje od 2008.- 2028. godine.

Tijekom sjednice donesena je Odluka o usvajanju Programa raspodjele sredstava udrugama građana za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu u iznosu od 36.000,00 KM. Sredstva za sufinanciranje projekata iz ove Odluke planirana su u Proračunu Hercegbosanske županije za 2016. godinu na ekonomskom kodu “ Tekući tranferi neprofitnim organizacijama“, a transferirat će se prema financijskom mogućnostima Proračuna. Raspodjela sredstava izvršena je sukladno Odluci Vlade Hercegbosanske županije o usvajanju Programa raspodjele sredstava udrugama s kriterijima za 2016. godinu, te sukladno rezultatima Javnog poziva raspisanog 25. srpnja 2016. godine.  Na Javni poziv pristigle su 33 prijave, šest prijava nije bilo u skladu s Programom poziva ili nije prošlo administrativnu provjeru.

Vlada je donijela i Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije.

Donesena je i Odluka o obliku, sadržaju, izradi i uporabi pečata Tima za sprječavanje korupcije u Hercegbosanskoj županiji. Vlada je donijela i Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju Tima za sprječavanje korupcije u Hercegbosanskoj županiji.

Razmatrana je Informacija u svezi procesa Europskih integracija. U svrhu kvalitetne pripreme za upitnik Europske komisije koji se očekuje 10. prosinca 2016. godine od 3. do 7. listopada 2016. godine u Livnu je održan prvi ciklus obuke s područja Europskih integracija. Drugi ciklus bit će održan u Livnu od 14. do 18. sudenog tekuće godine, a obuka će obuhvatiti teme:
– upravljanje projektnim ciklusom i pripremama projekata – PCM- Napredni seminar i
– usklađivanje zakonodavstva – vrste, tehnike i način usklađivanja.
Rok za prijavu na seminar  je do 9. studenog 2016. godine.
U organizaciji Vanjskopolitičke inicijative BiH također u Livnu od 5. do 9. prosinca 2016. godine održat će se ciklus seminara na kojima će se obraditi teme:
– politički i pravni okvir EU
– pravo EU i osnove procesa usklađivanja zakonodavstva i
– pripreme državnih službenika za odgovaranje na Upitnik Europske komisije