img_0462Na danas održanoj 50. sjednici Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je nacrt Zakona o obrazovanju odraslih Hercegbosanske županije koji će u formi prijedloga biti upućen u skupštinsku proceduru.

Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa raspodjele sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša F BiH s kriterijima raspodjele. Sredstva iz ove Odluke iznose 500.000,00 KM i planirana su u Proračunu Hercegbosanske županije za 2016. godinu kod Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša na poziciji „Ostale potpore –  sredstva za zaštitu okoliša“. Na objavljeni Javni poziv koncem lipnja 2016. godine pristiglo je 14 prijava. Dvije prijave su bile nepravovremene, a 4 nepotpune. Na temelju kriterija Odlukom je raspodijeljeno 318.000,00 KM na 8 projekata na području Hercegbosanske županije. Kako se radi o namjenskim sredstvima preostali iznos od 182.000,00 KM ući će po istom osnovu u sljedeću godinu. Prihvaćeni projekti usmjereni su na rješavanje aktualnih problema okoliša u Hercegbosanskoj županiji koji se odnose na upravljanje krutim otpadom, adekvatnim zbrinjavanjem otpada i poboljšanje usluga prikupljanja otpada, te za sufinanciranje projekata i programa za zaštitu kaptaža i izvorišta vodovodnih sustav.

Vlada je razmatrala nacrt Zakona o udomiteljstvu u Federaciji BIH i donijela Zaključak kojim se daje pozitivno Mišljenje uz obvezno prihvaćanje primjedbi Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije na nacrt Zakona o udomiteljstvu u Federaciji BiH.

Razmatrana su i usvojena Izvješće o radu Stegovnog povjerenstva za policijske službenike MUP-a Hercegbosanske županije, Izvješće o radu Policijskog odbora za policijske službenike i Izvješće o radu Povjerenstva za popis u MUP-u Hercegbosanske županije.

Donijeta je Odluka o odobravanju 2.000,00 KM financijske pomoći obitelji člana Lovačke udruge „Livanjsko polje“ iz Lištana Mile Barbarića koji je nedavno stradao u minskom polju kod Čelebića.

Donesena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 6.000,00 KM iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu u svrhu financijske pomoći djelatnicima J. P. RU „Tušnica“ iz Livna.

Također je donesena i Odluka o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu u svrhu financijske pomoći djelatnicima „Finvest“ d.o.o. Drvar u iznosu od 8.000,00 KM.

Nakon rasprave donijet je Zaključak da Vlada Hercegbosanske županije  od Općinskog suda u Livnu zatraži informaciju o trenutno vođenim stečajevima na području Hercegbosanske županije, te smatra da je potrebno o navedenoj problematici raspraviti na tematskoj sjednici Vlade Hercegbosanske županije  uz sudjelovanje stečajnih sudaca i stečajnih upravitelja.