IMG_9956Vlada Hercegbosanske županije na danas održanoj 42. sjednici donijela je Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije.

Donesena je Odluka o davanju lovišta na privremeno korištenje. Tom Odlukom odobrava se davanje na privremeno korištenje gospodarskih lovišta i sportskogospodarskih lovišta koja nisu dodijeljena u zakup putem Javnog poziva na području Hercegbosanske županije za lovnu 2016. -2017. godinu. Ovom Odlukom ovlašćuje se Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije da donese pravilnik o davanju lovišta iz članka 1. ove Odluke na privremeno korištenje i visini naknade za korištenje predmetnim lovištima.

Tijekom sjednice donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava za financiranje vatrogastva općina Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 36.000,00KM. Financijska sredstva su odobrena iz Tekuće potpore Proračuna Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije za 2016. godinu.

Razmatran je prijedlog Odluke o usvajanju programa utroška sredstava Transfer udrugama građana. Poslije razmatranja donijeta je i Odluka o usvajanju toga programa utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2016. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 30.000,00KM. Raspodjela sredstava obavit će se za programe i projekte.

Vlada je u jednom dijelu sjednice donijela Odluku o usvajanju programa utroška sredstava „Potpora-besplatni udžbenici“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2016. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa u iznosu od 25.000,00KM. Raspodjela sredstava realizirat će se za nabavu udžbenika za učenike I. razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja u školskoj 2016./2017. godini.

Na današnjoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije  donijela je Odluku o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Potpore zdravstvenim institucijama“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2016. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 700.000,00KM. Sredstva iz ove Odluke raspodijelit će se na temelju Javnog poziva kojeg će objaviti resorno Ministarstvo.

Vlada je donijela i Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH s kriterijima raspodjele u iznosu od 500.000,00 KM.

Donijeta je i Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za provođenje Javnog poziva, odlučivanju o izboru korisnika, raspodjeli sredstava i praćenju namjenskog korištenja tih sredstava.

Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o utvrđivanju Amandmana I na prijedlog Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije za razdoblje 2008.-2028. godina. Prema tom amandmanu tekst „za razdoblje 2008.-2028“. godina zamjenjuje se tekstom „za razdoblje od 20 godina“.

Donesena je i Odluka o usvajanju Programa potpore sektorima prerađivačke industrije s kriterijima za 2016. godinu u iznosu od 350.000,00KM. Sredstva iz ove Odluke raspodjelit će se na temelju Javnog poziva kojeg će objaviti Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije.

Razmatrano je i primljeno na znanje Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava za šport i kulturu za 2015. godinu.

Na temelju donesene Odluke Vlada Hercegbosanske županije dala je suglasnost na prijedlog Protokola o vođenju pregovora radi usuglašavanja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije BiH sa Zakonom o radu  koji je usuglašen na sastanku 10. lipnja 2016. godine između nazočnih predstavnika obje ugovorne strane.

Usvojeno je Izvješće o radu stručnog povjerenstva u predmetu utvrđivanja uvjeta koje moraju ispunjavati objekti koji proizvode hranu životinjskog porijekla i doneseno je rješenje o pravu na naknadu članovima povjerenstva. Donesena je Odluka o odobravanju naknade Ispitnom Povjerenstvu za polaganje ispita za vozača motornih vozila za mjesec svibanj 2016. godine. Vlada je donijela Rješenje kojim se odobrava članovima Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za obavljanje ljekarničke djelatnosti u Ljekarničkoj zdravstvenoj ustanovi „Lybra-pharm“, Ogranak ljekarne u Livnu, isplata naknade za obavljeni pregled.

Na temelju donesene Odluke o izdvajanju financijskih sredstava Župnom uredu Svih svetih Livno kao financijska potpora izdvaja se 3.000,00 KM.

U drugom dijelu sjednice donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 15.000,00 KM Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije kao financijska potpora udruzi „Stećak“ Grabovica za očuvanje tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini odnosno za pokroviteljstvo 3. Revije tradicijske odjeće i izbora najljepše hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske koja će se održati u Tomislavgradu. Ta sredstva će biti dio predviđenih sredstava za kulturu u 2016. godini.

Donesena je i Odluka kojom se odobrava korištenje financijskih sredstava u iznosu od 4.000,00 KM Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije kao financijska potpora realizaciji projekta“Ivica Vlašić-40 godina stvaralaštva“.

Također na sjednici Vlada Hercegbosanske županije danas je donijela Odluku kojom se odobrava korištenje financijskih sredstava u iznosu od 3.000,00 KM Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije kao financijska potpora stručnom usavršavanju u Parizu likovnog umjetnika Radoslava Tadića na site-u (Međunarodni grad umjetnosti u Parizu u srpnju ove godine).

Podnijeta je i informacija o provođenju izmjena i dopuna Zakona o državnim službenicima i namještenicima u Hercegbosanskoj županiji.