IMG_9896Vlada Hercegbosanske županije na jučer održanoj sjednici donijela je Odluku o usvajanju Izvješća o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. godine.

Ukupno ostvareni prihodi i primitci Proračuna Hercegbosanske županije u tom razdoblju iznose 16.306.757,00 KM, a izvršeni su sa 21,05% u odnosu na plan Proračuna.

Ostvareni prihodi i primitci u navedenom razdoblju veći su za 1, 61% u odnosu na prihode i primitke u istom razdoblju prošle godine. Ukupno ostvareni rashodi i izdatci Proračuna Hercegbosanske županije od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. godine iznose 14.949,470,00 KM a izvršeni su sa 19,71% u odnosu na plan Proračuna za 2016. godinu.

Vlada je donijela Odluku kojom se oponomoćuje ministrica pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, Mirjana Stojsavljević-Petraković za pregovaranje o granskom kolektivnom ugovoru za područje djelatnosti javne uprave, sudske vlasti i javnih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine za potpisivanje zapisnika o pregovorima.

Izvješće o radu za 2015. godinu Uprave za imovinsko-pravne i geodetske poslove primljeno je na znanje. Razmatran je i program rada za 2016. godinu Uprave za Imovinsko-pravne i geodetske poslove koji je primljen na znanje i bit će sastavni dio programa rada Vlade za 2016. godinu.

Vlada je razmatrala i Elaborat o redovitom popisu na dan 31. prosinca 2015. godine. Elaborat o izvršenom popisu stalnih sredstava i sitnog inventara, novčanih sredstava, potraživanja i obveza korisnika Proračuna Hercegbosanske županije uradilo je Središnje popisno povjerenstvo Hercegbosanske županije koje je Odlukom Vlade Hercegbosanske županije imenovano 16. prosinca 2015. godine. Donesena je Odluka o prihvaćanju Elaborata. Također donesena je Odluka o prihvaćanju Zaključka i preporuka Središnjeg popisnog povjerenstva koji bi trebali ubuduće povećati kvalitetu ovog opsežnog posla.

Razmatran je program rada Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije za 2016. godinu. Program je primljen na znanje i bit će sastavni dio programa rada Vlade za 2016. godinu.

Na sjednici Vlada je razmatrala prijedlog Odluke o odobravanju kapitalnih potpora osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije. Na prijedlog ministra znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije donesena je Odluka o odobravanju kapitalnih potpora osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM.

Vlada je primila na znanje Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava „Kapitalne potpore zdravstvenim institucijama – Županijska bolnica Livno za 2015. godinu.

Primljeno je na znanje i Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava „Potpora stipendiranju studenata“ za 2015. godinu utvrđenu Proračunom Hercegbosanske županije za 2015. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa.

Vlada je razmatrala i Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava “Potpore zdravstvenim institucijama“ za 2015. godinu Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije. Izvješće je primljeno na znanje.

Nakon razmatranja Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava „Izdatci za raseljene osobe“ i Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava „Transfer udrugama građana“ za 2015. godinu Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije primljeni su na znanje.

Donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 5.000,00 KM Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u svrhu jednokratne novčane pomoći za nabavu socijalnih paketa članovima udruženja MDD „Merhamet“ Osnovni odbor Livno i bit će sastavni dio Programa utroška sredstava iz „Transfera udrugama građana“ za 2016. godinu.

Pod tekućim pitanjima razmatrana je Informacija o važećim kolektivnim ugovorima kao i Informacija o stanju u Turističkoj zajednici Hercegbosanske županije.

Na prijedlog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, Ivice Brešića pod tom točkom razmatrana je i Informacija o nacrtu Sporazuma o sufinanciranju projekata „Unaprjeđenja uvjeta za razvoj malih sirana“.

Poslije razmatranja te informacije donesen je Zaključak da se za nacrt Sporazuma o sufinanciranju projekata „Unaprjeđenje uvjeta za razvoj malih sirana“ povećavaju financijska sredstva sa 50.000,00 KM na iznos  od 100.000,00 KM, sredstva su planirana u Proračunu Hercegbosanske županije za 2016. godinu kod Stručnih službi Vlade ekonomski kod 614 116 „potpore nižim razinama vlasti“, radi proširenja projekata i uključivanja malih i srednjih  proizvođača livanjskog sira. U projekte, je potrebno uključiti struku iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije da bi projekti imali što kvalitetniju implementaciju.