Vlada Hercegbosanske županije na danas održanoj sjednici razmatrala je Nacrt Zakona o porezu na promet nekretnina Hercegbosanske županije, te utvrdila Prijedlog Zakona sa izmjenama koji će biti upućen u Skupštinu Hercegbosanske županije na daljnje postupanje.

Na sjednici donesena je Odluka o davanju suglasnosti na Program raspodjele sredstava iz namjenskih sredstava Naknada za zaštitu okoliša  planiranih u Proračunu Hercegbosanske županije za 2021. godinu, s kriterijima raspodjele. Daje se suglasnost na Program raspodjele sredstava planiranih u Proračunu Hercegbosanske županije za 2021. godinu, na poziciji Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša, na poziciji „Potpore – sredstva za zaštitu okoliša” iz namjenskih sredstava Naknada za zaštitu okoliša.

 Donesen je i Zaključak kojim se usvaja  Program javnih investicija Hercegbosanske županije 2022-2024. godine sa listom prioriteta kandidiranih projekata, koji je sačinilo Ministarstvo gospodarstva – Odjeljenje za upravljanje projektom.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na prijedlog Aneksa br. 3. Ugovora, određenju i ovlaštenju mjerodavnog ministarstva za potpisivanje ugovora o koncesiji sa poduzećem „SOLBUS“ d.o.o. Livno. Ovom odlukom Vlada Hercegbosanske županije daje suglasnost na dostavljeni tekst prijedloga Aneksa br.3. Ugovora o koncesiji poduzeću „ SOLBUS “ d.o.o. Livno u predmetu dodjele koncesije za korištenje zemljišta za izgradnju Solarnog parka u cilju korištenja energije sunca za proizvodnju električne energije na lokalitetu Ćaić, Brda i Golinjevo.

Tijekom sjednice Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2021. godinu i Odluku o davanju suglasnosti na Izmjenu i dopunu Financijskog plana Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2021. godinu.

Donijeta je i Odluka o  davanju suglasnosti za imenovanje Saše Grabovca za ravnatelja  SSŠ Silvija Strahimira Kranjčevića iz Livna.

Na sjednici Vlada je primila k znanju Izvješće o statusu odobrenih projekata i implementaciji sredstava namijenjenih za financiranje/sufinanciranje lokalne cestovne infrastrukture na području Grada Livna, Općine Tomislavgrad i Općine Kupres.