Prema utvrđenom prijedlogu na današnjoj sjednici Vlade Hercegbosanske županije Proračun Hercegbosanske županije u sljedećoj godini iznosit će 81.023.500,00 KM i veći je po svim temeljnim kategorijama za 6,24 % u odnosu na ovogodišnji Proračun.

Utvrđeni prijedlog Proračuna za sljedeću godinu bit će upućen u skupštinsku proceduru. Ukupni rashodi i izdaci istovjetni su ukupnim prihodima i primitcima. Tekući izdaci iznose 71.052.154,00 KM, a kapitalni izdaci 8.946.346,00 KM.

Otplata unutarnjeg duga iznosi 25.000,00 KM, pokriće akumuliranog deficita kreće se u iznosu od 500.000,00 KM koliko iznosi i Tekuća pričuva koja je manja u odnosu na ovogodišnju za 0,62 %.

U Proračunu za sljedeću godinu predviđeno je, uz ostalo, subvencioniranje kamata za investicijsko ulaganje u gospodarstvu kao i dječji doplatak, te povećanje primanja proračunskih korisnika za 5 %. Novina u Proračunu Hercegbosanske županije je i početak rada Zavoda za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije u punom kapacitetu za što je Vlada ovim Proračunom i predvidjela sredstva.

Utvrđen je i prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2018. godinu koji će također biti upućen u skupštinsku proceduru.

Na današnjoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije utvrdila je i prijedlog Plana prihoda i rashoda za 2018. godinu i prijedlog Odluke o izvršavanju Plana prihoda i rashoda za sljedeću godinu Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije.