Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije prihvatila je prijedlog Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja i donijela Odluku kojom se ovlašćuje Petra Galića, ministra znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije da s Neovisnim sindikatom djelatnika srednjih škola Hercegbosanske županije potpiše kolektivni Ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja.

Vlada je utvrdila Nacrt Zakona o zaštiti kulturno-povijesne baštine u Hercegbosanskoj županiji kojega će uputiti u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela i Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s tekućeg transfera „Tekući prijenosi“ Beneficije za socijalnu zaštitu, potpore pojedincima-Civilne žrtve rata, ostale potpore pojedincima-Porodiljni dopust utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 2.710.000,00 KM.

Donesena je Odluka o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava Sveučilištu u Mostaru, Studentskom centru u Mostaru i Zavodu za odgoj i obrazovanje u ukupnom iznosu od 600.000,00 KM utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za tekuću godinu. Od toga iznosa za sufinanciranje rada Sveučilišta u Mostaru bit će izdvojeno u 2017. godini 486.000,00 KM, za sufinanciranje rada Studentskog centra bit će izdvojeno 84.000,00 KM, dok je 30.000,00 KM namijenjeno za sufinanciranje rada Zavoda za odgoj i obrazovanje i izradu nastavnih planova i programa za strukovno obrazovanje za 2017. godinu.

Donesena je i Odluka kojom se odobravaju financijska sredstva u iznosu od 24.600,00 KM Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u svrhu sufinanciranja projekta Općine Livno-rekonstrukcija sekundarne vodovodne mreže u naselju Zagoričani.

Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Izdatci za raseljene osobe“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih primljen je na znanje s tim da sve informacije o zgradi A2 u Drvaru uradi resorno Ministarstvo i da ih dostavi Vladi.

Na sjednici Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava Transfer udrugama građana i transfer udrugama građana-Crveni križ Hercegbosanske županije i invalidne osobe utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u iznosu od 50.000,00 KM.

Sukladno Zakonu zbog rekonstrukcije Vlade  Hercegbosanske županije donesena su rješenja o razrješenju članova Županijskog stožera Civilne zaštite i o imenovanju Županijskog stožera Civilne zaštite.

Donijeta je Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Službe za odnose s javnošću Vlade Hercegbosanske županije.

U dijelu sjednice donesene su odluke o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa „Beneficije za socijalnu zaštitu“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2016. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa, Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava Potpora-besplatni udžbenici utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za prošlu godinu, Izvješća o realizaciji programa utroška sredstava „Potpora stipendiranja studenata“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2016. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa i Izvješća o realizaciji programa transfera financijskih sredstava Sveučilištu u Mostaru, Studentskom centru u Mostaru i Zavodu za odgoj i obrazovanje za prošlu godinu također u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije.