Vlada Hercegbosanske županije na današnjoj sjednici utvrdila je prijedlog Rebalansa Plana prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2017. godinu i prijedlog Odluke o prihvaćanju Rebalansa Plana prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za tekuću godinu koji će biti upućeni u skupštinsku proceduru. Izmjenom Plana prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije raspoređuju se sredstva namijenjena za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u 2017. godini. Ukupno planirani prihodi u 2017. godini Zavoda iznose 28.410.146,00 KM, a prema Rebalansu iznose 29.160.886,00 KM.

Vlada je dala suglasnost na Dokument okvirnog Proračuna Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za razdoblje 2018.-2020. godina.

Donesen je i Zaključak u kojem se daje načelno pozitivno mišljenje na nacrt Strateškog plana ruralnog razvoja BiH 2018.-2021. godina zbog važnosti usvajanja ovog strateškog dokumenta na razini BiH kako bi se stvorile pretpostavke za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja. Kako je u tijeku izrada Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja za Hercegbosansku županiju koja će jasno definirati ciljeve, mjere i smjernice razvoja poljoprivrede i ruralnih područja ove županije, a s obzirom da je Strateški plan ruralnog razvoja BiH (2018.-2021.) u fazi nacrta tražimo od nositelja izrade Strategije da se uključe prioriteti i mjere koji su specifični za Hercegbosansku županiju.

Vlada je donijela i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor članova povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti za imenovanje Antuna Zolote, diplomiranog politologa iz Glamoča na dužnost ravnatelja Srednje škole „Tin Ujević“ iz Glamoča, imenovanog Odlukom Školskog odbora te škole od 28. ožujka 2017. godine na mandatni period od 4 godine.

Na temelju donesene Odluke odobrena su financijska sredstva Obrtničkoj komori  Hercegbosanske županije u iznosu od 10.000,00 KM u svrhu potpore tekućem radu i poslovanju.