Vlada Hercegbosanske županije na današnjoj sjednici utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama u Hercegbosanskoj županiji koji će biti upućen u daljnju proceduru u Skupštinu Hercegbosanske županije.

Nakon rasprave utvrđen je i prijedlog Zakona o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci u Hercegbosanskoj županiji kojim se uređuje srednje strukovno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje, te utvrđuju načela ustroja srednjeg strukovnog obrazovanja i obuke, institucije, osnova pitanja nastavnih planova i programa, standardi ocjenjivanja i ispiti, pitanje autonomije škola, osnovnog upravljanja i financiranja te druga pitanja bitna za rad i razvoj srednjeg strukovnog obrazovanja i obuke u Hercegbosanskoj županiji. Ustavni temelj za donošenje ovog Zakona sadržan je u odredbama članka III. 4. b) Ustava Federacije BiH koji uređuje da županijama pripadaju sve ovlasti koje nisu izričite dodijeljene Federalnoj vlasti, a posebice, „b) stvaranje obrazovne politike, uključujući donošenje propisa o obrazovanju te osiguranje naobrazbe“ i članka 15. stavak 1. d). Ustava Hercegbosanske županije.

Na sjednici je Vlada utvrdila i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima Hercegbosanske županije i bit će upućen na daljnje postupanje Skupštine Hercegbosanske županije uz obvezno dodavanje članka 35 starog Zakona o komunalnim djelatnostima Hercegbosanske županije.

Donesen je Zaključak u kojem se daje pozitivno Mišljenje na nacrt Strategije zapošljavanja Federacije BiH.

Razmatrano je i primljeno na znanje Izvješće Tima za sprječavanje korupcije Hercegbosanske županije i provedbe ciljeva i aktivnosti iz Strategije za borbu protiv korupcije i Akcijskog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Hercegbosanske županije 2016.-2019. godina uz Zaključak kojim se zadužuju svi subjekti odnosno nositelji strateških antikorupcijskih aktivnosti u Hercegbosanskoj županiji da do 6. studenog 2017. godine završe svoje akcijske planove.
Vlada je razmatrala i Izvješće o utrošku sredstava utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije na ime Kapitalnih potpora zdravstvenim institucijama za 2016. godinu.

Tijekom sjednice Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava Gorskoj službi spašavanja Stanica Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 25.000,00 KM za nabavu opreme, obuke i ostale troškove proizišle iz djelatnosti GSSS HBŽ.
Financijska sredstva u tom iznosu bit će doznačena od Županijske uprave za civilnu zaštitu koja se vode na ekonomskom kodu „Tekuće potpore neprofitnim organizacijama“ (posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća) koja su planirana u Proračunu Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije za 2017. godinu.