Na današnjoj 12. sjednici Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je i utvrdila prijedlog Programa rada Vlade HBŽ za 2021. godinu koji će biti upućen u daljnju skupštinsku proceduru.

Razmatrano je i primljeno k znanju Izvješće o radu Povjerenstva za Program javnih investicija Hercegbosanske županije za 2020. godinu.

Također, Vlada je razmatrala i donijela Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine.

Na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova HBŽ, Vlada je donijela Odluku o usvajanju Akcijskog plana HBŽ za provođenje Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima 2020.-2023. godine. Akcijski plan sastoji se od pet glavnih elemenata: podrška, prevencija, kazneno  gonjenje, zaštita žrtava i partnerstvo, a Akcijskim planom obuhvaćene su relevantne aktivnosti čija će implementacija poboljšati odgovor nadležnih institucija u borbi protiv trgovine ljudima.

U dijelu sjednice Vlade je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 2.460,00 KM iz Tekuće rezerve Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ  u svrhu pomoći za nabavu mini hladnjaka i Glukon injekcija Udruzi osoba oboljelih od šećerne bolesti „Krug“ Livno.

Usporedno s tim, Vlada je donijela i Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava Transfer udrugama Crveni križ HBŽ i invalidne osobe utvrđenog Proračunom HBŽ za 2021. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ u iznosu od 30.000,00 KM. Od toga 15.000,00 KM raspodijelit će se za redovan rad Crvenog križa Hercegbosanske županije, a 15.000,00 KM za projekt Udruzi paraplegičara i oboljelih od dječje paralize HBŽ.

Nakon razmatranja Prijedloga, Vlada je donijela Uredbu o Uredu za pritužbe javnosti. Ovom Uredbom osniva se Ured za pritužbe javnosti, uređuju se dužnosti i odgovornosti, djelokrug rada Ureda, njegova funkcija, prava i obveze i odnosi između Ministarstva unutarnjih poslova HBŽ i Ureda, nadležnost, sastav, kriteriji za izbor članova Ureda, način rada, postavljanje i razrješenje članova i druga pitanja od značaja za Ured.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju o dostavljanju tablica pregleda prioriteta za izradu Dokumenta okvirnog proračuna HBŽ za razdoblje 2022-2024 i donijela Zaključak o usvajanju iste.

Donesena je i Uredba o izmjenama Uredbe o ustrojstvu, načinu rada, kriterijima za izbor Žalbenog vijeća Hercegbosanske županije. Ova Uredba stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama Hercegbosanske županije“.

Vlada je donijela Zaključak o usvajanju Informacije o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Hercegbosanskoj županiji na dan 6. 5. 2021. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog stožera Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije koji stupa na snagu danom donošenja. Dosadašnje ograničenje rada trgovina, trgovačkih centara i ugostiteljskih objekata na području Hercegbosanske županije pomjera se s 21:00 na 23:00 sata navečer do 5:00 sati ujutro.