Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2017. – 2018. godinu u ukupnom iznosu od 450.000,00 KM sukladno podatcima o broju učenika koji koriste prijevoz dobivenim od strane srednjih škola Hercegbosanske županije.

Ministarstvo znanosti, prosvjete,kulture i športa Hercegbosanske županije će s općinama : Livno, Tomislavgrad, Kupres, Drvar, Glamoč i Bosansko Grahovo potpisati poseban ugovor o pravima i obvezama načina utroška odobrenih sredstava kojim će biti pobliže regulirana prava i obveze ugovornih strana.

Tijekom sjednice donesena je Odluka o raspodjeli sredstava iz Programa utroška sredstava „Potpore zdravstvenim institucijama“ u ukupnom iznosu od 500.000,00 KM. Raspodjela sredstava bit će izvršena sukladno Odluci Vlade Hercegbosanske županije o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Potpore zdravstvenim institucijama“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu od 25. 8. 2017. godine te nakon provedenog Javnog poziva za prijavu projekata/programa. Sredstva se raspodjeljuju za izmirenje duga za doprinose za zdravstveno osiguranje zdravstvenih ustanova u Hercegbosanskoj županiji.

Vlada je donijela i Odluku o usvajanju Programa raspodjele sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije za sufinanciranje projekata ekoloških udruga za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM. Na temelju kriterija koji su definirani u Programu utroška sredstava za sufinanciranje projekata ekoloških udruga iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2017. godinu s kriterijima raspodjele Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga pristiglih ekoloških udruga pregledalo je pristigle prijave po Javnom pozivu i izvršilo bodovanje onih projekata koji su zadovoljili po svim traženim kriterijima, te predložilo Program raspodjele sredstava.

Donesene su i odluke o izmjeni odluka o imenovanju članova školskih odbora Srednje Ekonomske škole iz Livna i Srednje škole Drvar.

Na temelju donesene Odluke odobrena su financijska sredstva u iznosu od 3.000,00 KM  Samostalnom sindikatu osnovnog obrazovanja i odgoja Hercegbosanske županije kao financijska potpora za organiziranje humanitarne akcije dragovoljnog darivanja krvi Županijskoj bolnici „dr. fra Mihovil Sučić“ Livno.