Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je uputila poziv županijskim vladama da donesu odluke o potrebi usklađivanja zakonodavstva Federacije Bosne i Hercegovine i županija u oblasti državne službe, a sve u cilju donošenja jedinstvenog zakona za područje cijela Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno utvrđivanja osnovnih principa koji bi bili definirani federalnim zakonom uz mogućnost da županije donesu svoje zakone o državnoj službi koji bi bili u skladu s principima utvrđenim federalnim zakonom.

Na tu temu, 23. lipnja 2021. godine, u prostorijama Federalnog ministarstva pravde u Sarajevu, održan je prvi radni sastanak radi početka rada na harmoniziranju zakonodavstva državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na sastanku su nazočili i predstavnici Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije te izrazili spremnost i potrebu sudjelovanja u spomenutom procesu.