Na inicijativu ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije organiziran je radni sastanak s registriranim otkupljivačima mlijeka i proizvođačima kozjeg mlijeka s područja županije. Sastanak je održan 04. listopada 2017. god. u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu.

Ministar Ivica Brešić je u uvodnom izlaganju obrazložio razloge sazivanja sastanka s posebnim naglaskom na značaj kozarstva kao neizostavnog dijela stočarske proizvodnje. Cilj i želja ovog ministarstva je kroz poticajne mjere proširit postojeće kapacitete u kozarskoj proizvodnji i povećati proizvodnju kozjeg mlijeka, a slijedom toga i proizvodnju kozjeg mesa i sira. Pored navedenog cilja, Ministarstvo je istaklo i druge opravdane ciljeve i razloge poticanja kozarske proizvodnje a jedan od njih je i uloga kozarstva u sprječavanju širenja požara tijekom ljetnog perioda. Područje Hercegbosanske županije u pogledu mogućnosti uzgoja koza ima velike potencijale, prvenstveno zahvaljujući ogromnim površinama neiskorištenog poljoprivrednog zemljišta s posebnim naglaskom na pašnjačke površine koje graniče sa šumskim područjima. S obzirom da koze lako koriste pašu i brst na terenima koji su često puta nepristupačni govedima i ovcama, opravdano se smatraju „čistačima terena“ te na taj način umanjuju mogućnost širenja požara prema područjima visokih šuma.

Na sastanku se razgovaralo i o minimalnoj otkupnoj cijeni kozjeg mlijeka koju mogu plaćati mljekare koje već otkupljuju kozje mlijeko. Direktor mljekare ”Eko-Sir Puđa” g-din Tomislav Puđa iznio je podatak da se trenutna otkupna cijena kozjeg mlijeka kreće od 0,80 – 0,90 KM/lit. Tijekom svog izlaganja gdin.Tomislav Puđa je izrazio spremnost da nastavi sa otkupom kozjeg mlijeka s namjerom povećanja otkupljenih količina, jer za sada nema problema sa plasmanom gotovog proizvoda. Istaknuo je i činjenicu da tržište BiH, nažalost, nije prepoznalo vrijednost kozjeg sira, što rezultira smanjenom potražnjom istog.

Na sastanku se razgovaralo i o aktivnostima koje se trebaju realizirati tijekom zimskog perioda, a odnose se na edukativna predavanja za proizvođače kozjeg mlijeka tijekom kojih bi se izmijenila iskustva, a sve s ciljem proširivanja kapaciteta u kozarskoj proizvodnji s naglaskom na veću proizvodnju kozjeg mlijeka. Kako bi se što prije i konkretno pomoglo proizvođačima kozjeg mlijeka, ministar Brešić je rekao da će Ministarstvo, kroz Program mjera za poljoprivrednu proizvodnju u 2017.godini, poticati sa 0,50 KM/lit  kozje mlijeko koje je u sustavu otkupa. Na kraju sastanka, gdin.Tomislav Puđa je naglasio da smo zajedničkom suradnjom s Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede  i šumarstva stvorili uvjete da otkupna cijena kozjeg mlijeka bude najveća u ovom dijelu Europe, što će sigurno doprinijeti povećanju proizvodnje kozjeg mlijeka.