zgrada-vlade“Jučer je u zgradi Vlade HBŽ održan sastanak o temi stanja drvoprerađivačke industrije u Hercegbosanskoj županiji.
Na sastanku su sudjelovali drvoprerađivači Hercegbosanske županije, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ivica Brešić i suradnici, ministar gospodarstva Aleksandar Štrbac, te direktor uprave ŠGD “HB šume” Draško Brnić.

Govorilo se o tekućoj problematici drvoprerađivačkog sektora u Županiji, a ministar Brešić je predložio mjere za suzbijanje problema kao što su izvoz neprerađene sirovine izvan županije, fiktivno podugovaranje o prodaji iste, te nepravovremena isporuka ogrijevnog drva pučanstvu županije.

Na sastanku je zaključeno da je nužno potrebno formirati udruženje drvoprerađivača Hercegbosanske županije čija će uloga, između ostalog, biti i upućivanje zajedničkih stavova drvoprerađivača prema Vladi Hercegbosanske županije te prema ”HB šumama”.