pvsU organizaciji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije jučer je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održan sastanak s predstavnicima organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO) o početku implementacije projekta „Podrška pripremama za planiranje i provođenje pilot projekta ruralnog razvoja u zajednici na području Hercegbosanske županije“. Sastanku, kojem je predsjedavao ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, Ivica Brešić, nazočili su u ime FAO organizacije Katalin Ludvig, Szilagyi Anneta, Željka Gudelj-Velaga i Vlado Pijunović, te predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Draško Dalić.

Realizacija projekta će trajati dvije godine i njegova vrijednost iznosi oko 460.000,00 $.

Na sastanku su predstavljene okvirne smjernice projekta koji je dio šireg projekta i njime se želi ojačati konkurentnost poljoprivrede i unaprijediti diverzifikacija aktivnosti u ruralnim područjima.

Prema utvrđenoj dinamici realizacije projekta u prvoj fazi predviđeni su sastanci s čelnicima Livna i Bosanskog Grahova na kojima će se sagledati stanje i potrebe u tim oblastima, te održavanje radionica u Livnu i Bosanskom Grahovu