eurokoordinatoriKoordinator za EU integracije Hercegbosanske županije,  Ante Semren u petak je 14. listopada održao sastanak s EU koordinatorima u ime ministarstava Vlade Hercegbosanske županije.

Sastanku su nazočili i predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Draško Dalić i konzultantica za EU integracije Tamara Obradović Mazal.

Tijekom sastanka detaljno se razgovaralo o procesu popunjavanja Upitnika Europske komisije za pripremu mišljenja o zahtjevu za članstvo, procesu koji je u narednom razdoblju pred Vladom Hercegbosanske županije.

Upitnik je analitički instrument politike proširenja EU kojeg Europska komisija koristi kako bi ocijenila spremnost države koja je podnijela zahtjev za članstvo za stjecanje statusa kandidata i za otvaranje pregovora o pristupanju u EU, o čemu u konačnici odlučuje Vijeće EU i Europsko vijeće.

S obzirom da je popunjavanje Upitnika sveobuhvatan proces, još jednom je naglašena potreba maksimalnog uključivanja imenovanih EU koordinatora u ime ministarstava u dostavljanju odgovora traženih Upitnikom.

Također je istaknuta potreba za internim uključivanjem svih zaposlenika ministarstva, uprava, službi i ureda u Vladi.

Upitnik je presjek načina i rada svakodnevnog posla svakog zaposlenika u javnoj instituciji i stoga je bitno uključivanje u odgovaranje i poštivanje rokova.