U utorak 12. travnja, 2022. godine u Neumu održan je prvi sastanak Mreže za razvoj ljudskih resursa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sastanku su nazočili županijski ministri pravosuđa i uprave, članovi Mreže za razvoj ljudskih resursa u FBiH imenovani Rješenjem Vlade Federacije od 29. studenoga, 2021. godine, predstavnici Agencije za državnu službu Federacije BiH kao i expert ReSPA-e (Regional School of public Administration).

Zadatak Mreže je da aktivno sudjeluje u radu tematskih sastanaka u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i proaktivno djeluje u primjeni dokumenta „Politika upravljanja ljudskim resursima“ u cilju ujednačavanja praksi u oblasti upravljanja i razvoja ljudskih resursa u organima državne službe u Bosni i Hercegovini.

Upravljanje ljudskim resursima i primjena principa dobrog upravljanja predstavljaju važnu pretpostavku za profesionalizaciju i depolitizaciju javne uprave, omogućavajući uspostavljanje sistema karijernog razvoja, stručnog usavršavanja i brige o svakom zaposlenom, kao i bolju unutarnju organizaciju, sistematizaciju radnih mjesta i raspoređivanje zaposlenih u skladu s njihovim znanjima i kompetencijama.