Danas je održan radni sastanak predsjednika Vlade Hercegbosanske županije Branka Ivkovića sa Yuriem Afanasievim rezidentnim predstavnikom UNDP-a u Bosni i Hercegovini sa suradnicima. 

Na sastanku se razgovaralo o provedbi memoranduma o suradnji potpisanog između Vlade Hercegbosanske županije, načelnika općina te predstavnika UNDP-a sa posebnim osvrtom na implementaciju projekta ekonomskog razvoja, upravljanja energijom i energetskom efikasnosti.

Zaključeno je da UNDP sa svojim uredima izvrši snimanja objekata koji će dostaviti lokalnim zajednicama (općinama), te da Vlada Hercegbosanske županije predloži projekte koji bi mogli ući u realizaciju.

Razgovaralo se i o drugim projektima koji se odnose na poboljšanje ekonomske situacije u Hercegbosanskoj županiji i FBiH a vezni su za projekt primjene koncepta ljudske sigurnosti.

Predstavnici UNDP-a upoznali su predsjednika Vlade sa projektom Via Dinarica, koji je aktualan a odnosi se na promociju i razvoj turizma, te sa informacijom kako je projekt Via Dinarica koji povezuje visoke planinske lance Dinarida od Albanije do Slovenije, a jednim dijelom staze prolazi kroz Hercegbosansku županiju, proglašen najboljom novom stazom u 2014. godini.

Dogovoreno je da predstavnici UNDP-a dostave sve potrebne informacije o novim projektima sa kojima Vlada Hercegbosanske županije ne raspolaže, a potrebne su županijskom odboru za razvoj kako bi se poduzeli potrebni koraci za kandidiranje prema projektima.

Izraženo je obostrano zadovoljstvo i zahvalnost na informacijama tijekom održanog sastanka, te želja za suradnjom i realizacijom spomenutih projekata.