Na danas održanoj 2. sjednici Vlade Hercegbosanske županije razmatrana su i usvojena izvješća o radu Uprave za ceste, Uprave za geodetsko i imovinsko-pravne poslove, Ministarstva gospodarstva i Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije za 2014. godinu.

Razmatrani su i usvojeni programi rada za 2015. godinu Uprave za ceste, Uprave za geodetsko i imovinsko-pravne poslove, Uprave za civilnu zaštitu i Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije.

Ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u Vladi Hercegbosanske županije, Dragoslav Topić, iznio je danas na sjednici informaciju o potrebi za osnivanjem ustanove za profesionalnu rehabilitaciju.
Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava u ukupnome iznosu od 590.499,25 KM Upravi za ceste Hercegbosanske županije za investicijsko održavanje cesta i mostova i ta sredstva su sastavni dio Programa utroška sredstava Uprave za ceste Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela Odluku i o odobravanju 7.000,00 KM Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije za plaćanje servisa i popravka hematološkog brojača u Domu zdravlja Glamoč, kao i 1.000,00 KM iz Tekuće pričuve u svrhu financiranja troškova Komore zdravstvenih tehničara Hercegbosanske županije da u povodu Dana sestrinstva obave dodjelu licenci.

Vlada Hercegbosanske županije donijela je danas Zaključak o povlačenju propisa iz skupštinske procedure i to:
– Prijedloga Zakona o građenju,
– Nacrta Zakona o vodama Hercegbosanske županije,
– Prijedloga Odluke o proglašenju Javne ustanove Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u razvoju „Nova nada“ Kovači bb, Tomislavgrad ustanovom od posebnog značenja u oblasti obrazovanja za Hercegbosansku županiju i
– Izvješća o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine.

Na sjednici Vlada je donijela Odluku o naknadama za rad u radnim tijelima (povjerenstvima, odborima, timovima, koordinacijskim timovima i sl.) koje imenuje Vlada Hercegbosanske županije o čemu će odlučivati Vlada nakon podnesenog Izvješća o radu radnih tijela. Prema danas usvojenoj Odluci sve dosadašnje odluke i odluke o dopunama Odluke o naknadama za rad u tim tijelima stavljaju se izvan snage 1. lipnja 2015. godine. Odluka je donesena među ostalim i zbog ušteda u Proračunu Hercegbosanske županije.