fbihVlada Hercegbosanske županije obavještava zainteresirane da je Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (Službene novine Federacije BiH br. 102/15).

Riječ je o iznosu od 4.944.000 KM, a sredstva će korisnicima biti isplaćena kao nepovratna. Od ukupnog iznosa, za izgradnju poduzetničkih zona namijenjen je 1.000.000 KM. Na ime poticaja inovatorima-pojedincima predviđeno je 50.000 KM, a za stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja i za tradicionalne i stare obrte 70.000 KM. Za projekt unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture bit će izdvojeno 150.000 KM, dok će za poticaje udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama i projektima koje financira EU i drugi strani donatori biti usmjereno po 100.000 KM. Na ime tehničkog usklađivanja (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka) planirano je 300.000 KM, za poticaje tradicionalnim i starim obrtima 350.000 KM, dok je 700.000 KM namijenjeno za poticaje novoosnovanim subjektima u malom i srednjem poduzetništvu. Radi poticanja poduzetništvu žena Programom je planirano 350.000 KM, koliko i za poticaj poduzetništvu mladih. Projekt jačanja konkurentnosti tehnološki suvremenih subjekata malih i srednjih poduzeća bit će potpomognut s 1.424.000 KM.

Za više informacija o kriterijima raspodjele možete dobiti na sljedećem linku:

Informacije o objavi javnog poziva zainteresirani mogu naći na stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta  www.fmrpo.gov.ba    

Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta možete preuzeti OVDJE.