Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije obavještava građane Hercegbosanske županije da od 1. ožujka ove godine počinje izdavanje biometrijske osobne iskaznice u koju se na osobni zahtjev može tražiti unos podataka o krvnoj grupi.

Sukladno Naputku o načinu unosa podataka o krvnoj grupi („Službeni glasnik BiH“ broj: 102/12) stranka koja želi da se u osobnu iskaznicu unese podatak o krvnoj grupi dužna je to navesti u Zahtjevu za izdavanje – zamjene osobne iskaznice – i priložiti potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove kojom se navodi oznaka krvne grupe.

Ovlaštena zdravstvena ustanova za izdavanje potvrda o krvnoj grupi u Hercegbosanskoj županiji je Služba za transfuziju Županijske bolnice „Dr. fra Mihovil Sučić“ u Livnu, na adresi Ulica Sv. Ive br. 2, 8010 Livno.

Sve dodatne informacije o Služba za transfuziju Županijske bolnice „Dr. fra Mihovil Sučić“ kao i dodatne informacije o izdavanju potvrda (o tome tko snosi troškove, u kojim slučajevima je ova usluga besplatna te ostalih pitanja koja se tiču ove novine u Zakonu) možete dobiti na slijedećoj web adresi
Bolnica Livno – Transfuzija