Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava proizvođače mlijeka o obvezi podnošenja prijave početka proizvodnje na obrascu P-1 i liste korištenja iz RPG i RK za 2014. godinu.

Sukladno čl. 25 „Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnje“ („Službene novine F BiH“, broj 56/13; 74/13 i 91/13) svi proizvođači mlijeka koji predaju mlijeko registriranim otkupljivačima/prerađivačima mlijeka, koji će u njihovo ime podnositi zahtjev za isplatu premije za mlijeko za 2014. godini, dužni su podnijeti P-1 obrazac i listu korištenja iz RPG i RK.

Rok za podnošenje naprijed navedenoga je 15. siječanj 2014. godine.

Navedena dokumentacija se dostavlja preko otkupljivača mlijeka koji podnosi zahtjeva za isplatu premija u ime svojih kooperanata.

Obrazac P-1 (prijava početka proizvodnje) možete preuzeti OVDJE.

Obrazac popuniti tiskanim slovima i obavezno navesti vrstu proizvodnje i broj muznih grla.