Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava voćare da će se u narednim danima, u ovisnosti od sortimenta i mikrolokaliteta, jabuke nalaziti u fenofazi početka cvatnje zbog čega je potrbno izvršiti zaštitu od uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis) primjenom jednog od fungicida: Chorus 75 WG, Indar EW ili Nativo 75 WG.

U nasadima šljiva koje se nalaze pri kraju cvatnje preporuča se tretiranje protiv šljivine osice primjenom jednog od insekticida: Chromogor 40, Rogor 40, Fastac 10 SC ili Direkt.

Zbog zaštite pčela tretiranje treba provoditi u večernjim satima.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!