Zbog nestabilnog vremena koje pogoduje infekcijama uzročnikom šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) nužno je obaviti zaštitu nasada koštićavog voća jednim od pripravaka: Merpan 50 WP, Captan WP 50 ili Stoper.

U slučaju prisutnosti lisnih ušiju nužno je primijeniti jedan od insekticida: Calypso SC 480, Boxer 200 SL, Magnum 200 SL, Dali ili Congo.

Nasade jabuka također je potrebno zaštititi od uzročnika krastavosti (Venturia inaequalis) primjenom jednog od pripravaka Clarinet SC, Score 250 SC ili Indar 5 EW u kombinaciji s nekim od kontaktnih fungicida na osnovi mankozeba.

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!