Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava proizvođače mlijeka koji su u sustavu otkupa, a ostvarivanju pravo na federalnu premiju za mlijeko o aktivnostima u narednom periodu.
– Djelatnici Poljoprivredne stručne službe u narednom periodu će izvršiti obilazak terena radi sačinjavanja zapisnika o brojnom stanju muznih grla.
– Zapisnici će se uraditi samo kod onih proizvođača koji su u propisanom roku ( do 15.01.2014.godine) dostavili P-1 obrazac i listu korištenja iz RPG-a.
– Djelatnicima na terenu treba osigurati uvid u brojno stanje muznih grla, mliječnu knjižicu i pasoše za životinje.
Napominjemo da su vlasnici muznih grla dužni osigurati pristup muznim grlima u stajskom objektu radi njihove točne identifikacije. Životinje koje se u štalama zateku bez propisanih ušnih markica ili nemaju odgovarajuću dokumentaciju neće biti evidentirane u zapisnik.