Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstava Hercegbosanske županije obavještava poljoprivredne proizvođače koji su u propisanom roku podnijeli zahtjev za isplatu novčane potpore, sukladno federalnom Pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji ( „Službene novine F BiH“,broj 56/13), da je objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji („ Službene novine F BiH“, broj 74/13,objavljen 25.09.2013.god.), kojim je propisano da klijent koji je prodao poljoprivredne proizvode na području Republike Srpske ili Brčko Distrikta nakon stupanja na snagu Pravilnika broj 56/13, pored ostale propisane dokumentacije dostavlja uz zahtjev i Potvrdu Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine o ispravnosti otkupnog bloka.