Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava proizvođače da je u („Službenim novinama F BiH“, broj 31/13) objavljena Odluka o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pod nazivom „Od našeg polja do našeg stola“.
Sukladno navedenoj Odluci i trenutno važećem Pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji  (Službene novine F BiH, broj 56/12), poljoprivredni proizvođači su dužni podnijeti obrazac P-1 (prijava početka proizvodnje) za one proizvodnje za koje će podnositi zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu potporu u 2013. godini.

Rokovi za podnošenje P-1 obrasca za biljnu proizvodnju su sljedeći:
– proizvodnja krušnih žitarica (pšenica, raž) – 15.05
– proizvodnja povrća – 30.05.
– proizvodnja heljde – 30.06.
– proizvodnja gljiva (šampinjoni i bukovača) -10 dana od početka turnusa.
– proizvodnja sjemena strnih žitarica (pšenica, ječam, raž, heljda i zob) – 30.06.
– proizvodnja sjemenskog krumpira – 30.06.

Rokovi za podnošenje P-1 obrasca za animalnu proizvodnju su sljedeći:
– uzgoj rasplodnih junica – 15.10.
– sustav krava-tele – 15.10.
– uzgoj rasplodne stoke (ovce i koze)-15.05.
– pčelarska proizvodnja – 01.05.

Za sve ostale informacije o proizvodnjama  koje nisu ovdje navedene, a za iste namjeravate podnositi zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu potporu (ukoliko su propisane Odlukom), možete se obratiti ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na tel: 034-200-364.

Obrazac P-1 za biljnu proizvodnju možete preuzeti OVDJE
Obrazac P-1 za animalnu proizvodnju možete preuzeti OVDJE

Odluku o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Poticaji za poljopirivredu” utvrđenih proračunom F BiH za 2013. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pod nazivom “Od našeg polja do našeg stola” možete preuzeti OVDJE