Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva obavještava sve poljoprivredne proizvođače s područja Hercegbosanske županije da su dužni sukladno čl. 13 stavak 1. Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službene novine F BiH“, broj 42/10) i čl. 6 stavak 1. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine F BIH“, broj 56/12), izvršiti prijavu planirane proizvodnje za iduću godinu na propisanom Obrascu prijave plana proizvodnje (Obrazac PPP)

Resorno ministarstvo uputilo je dopis općinskim službama nadležnim za poslove poljoprivrede da o obvezi prijave obavijeste proizvođače s područja svojih općina.
Propisano je da se prijave planirane poljoprivredne proizvodnje za iduću 2013. godinu podnose županijskom resornom ministarstvu najkasnije do 15.11.2012. godine.
Obrazac prijave plana proizvodnje (Obrazac PPP) zainteresirani poljoprivredni proizvođači mogu preuzeti kod svih općinskih odjela gospodarstva, pisarnici Vlade HBŽ (soba br.3) ili OVDJE.