Na posljednjoj sjednici Vlade Hercegbosanske županije održanoj 17. studenog 2011. godine donijeta je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“, utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2011. godinu.
Usvojenom Odlukom i Programom predviđene su slijedeće vrste potpora:
– sufinanciranje laboratorijskih pretraga kvalitete mlijeka i troškova ishrane muznih grla 650.000 KM
– sufinanciranje troškova zimske ishrane ovaca 170.000 KM
– proizvodnja DTS (nova) sjetva na oranicama 30.000 KM
– sufinanciranje troškova održavanja pčelinjih zajednica 35.000 KM
– subvencioniranje kamata na investicijske kredite u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji 70.000 KM te rezerva 45.000 KM, što sveukupno iznosi 1.000.000 mil. konvertibilnih maraka poticaja.
Stoga,  Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava sve poljoprivredne proizvođače s područja županije, koji su u 2011. godini ostvarili poljoprivrednu proizvodnju, da mogu podnijeti Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu potporu resornom ministarstvu.
Zahtjevi sa kompletnom dokumentacijom koja je propisana programom podnose se u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u uredu broj 3 (pisarnica) do 1. prosinca 2011. Sve dodatne informacije vezane za ostvarivanje prava na poticaj možete dobiti u prostorijama županijskog resornog ministarstva.
Zahtjev za ostavirvanje prava na županijsku novčanu potporu Ministarstva poljoprivrede, vodoprovrede i šumarstva možete preuzeti OVDJE.